כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

יוני 29, 2010

שבתי צבי ביטל את צום י"ז בתמוז

השבתאים בזמננו
יצחק בן צבי

תקציר: עדות על קיומה של עדת שבתאים ששמרה על זהותה ויחודה עד תחילת המאה העשרים.

מעטים הם בקרבנו, פרט ליהודי תורכיה, היודעים על קיומה - עד היום - של כת ה"שבתאים", היינו המאמינים בשבתי-צבי כ"משיח אלוהי יעקב". אולם, עובדה היא שכת זו עודנה חיה וקיימת, במסווה מושלימי, בתחומיה של תורכיה. למען הדיוק יש לומר: לא כת אחת, אלא שלוש כתות.

כמאתים ושמונים ושמונה שנים עברו מאז המיר שבתי צבי את דתו, וכת השבתאים ממשיכה את קיומה כעדה סגורה ומסוגרת, קיום סתרים למחצה - עד היום הזה; זו היא הכת היהודית-המושלמנית, כפי שקרא לה בצדק חוקרה היהודי, א. דאנון, שאמנם יהודית היא לפי גזעה ומוצאה, וכן לפי מרבית מנהגיה ודעותיה, נוסף על האמונה בשבתי צבי והנובע ממנה; אולם, קיומה הארוך במסגרת דת האישלאם וכן הלשון התורכית השלטת בקרבה הטביעו עליה את חותמם עד שקבלה צורה תורכית-מושלימית מובהקת בכל הופעותיה, פרט לפולחנה הדתי החשאי.

המרתו הטראגית של ה"משיח" מאיזמיר הנחיתה מהלומה ניצחת לתנועה המשיחית השבתאית, לרבבות חסידיו ומאמיניו של ש"ץ, שהאמינו באפשרות סינתיזה גמורה בין השבתאות ובין תורת משה וישראל. המרתו היתה אכזבה נוראה למאות-אלפי יהודים תמימי דרך, אשר לא נשבעו לכת זו, אולם היו מלאים כסופים עזים לגאולה ורצון להאמין שהנה כבר בא הגואל המקווה לישראל.

והנה, עם בוא הידיעה על המרתו של ה"משיח" נפקחו פתאום עיניהם של אלפי יהודים אשר נהרו אחריו, ונטשו את התנועה אשר נתעו אחריה. עם ישראל כולו התנער בגלוי ובפרהסיה משבתי-צבי, והכריז עליו שהיה משיח-שקר. אלפי חסידיו חזרו בתשובה וערכו תעניות וסיגופים כדי לכפר על טעותם. אולם עדיין נשארו אלפי מפקפקים, ומאות "מאמינים" אשר דבקו בו באמונה גם לאחר המרתו, ואחדים מראשי התנועה אף התאמצו לפתח אידיאולוגיה להצדקת המרת משיחם מטעמים מסתוריים. מהם הרחיקו לכת עד כדי הריסת הגשרים מאחרי תורת משה, ומימרתם היתה: "ביטולה של תורת משה - הוא קיומה"; ומהם - קיימו בעצמם המרה-לדעת וקבלו את דת האישלאם.

אכן רוב המאמינים בשבתי-צבי לא יצאו בעקבות משיחם. האמת ההיסטורית היא, שלכתחילה לא היתה גם לאלה שהמירו דתם כוונה כזו - אולם לרגל מסיבות-חייהם שנעלמו מאתנו, החליטו לנתק את הקשרים עם עדת ישראל - תחילה בסלוניקי, ואחר-כך גם במקומות אחרים - ולקבל מרצונם הטוב את הדת השלטת בתורכיה - את האישלאם. מסופר שקרוב למאתים וחמשים משפחות יהודיות בסלוניקי קיבלו את האיסלאם. גרשום שלום קבע את התאריך לשנת תמ"ד (1683). המשפחות הללו נשארו כמעט כולן בסלוניקי, המשיכו את חייהן כקודם ועסקו במקצועות שהיו רגילות בהם לפני השמד. כניסתם של השבתאים לדת האישלאם פתחה לפניהם כמה שערים שהיו נעולים בפני שאינם-מושלימים. מהם נתקבלו למשרות-ממשלה, וניצלו את מצבם כדי לבצר את עמדותיהם הכלכליות בעיר ובמדינה כולה. החלק שנשאר ביהדותו המשיך את קיומו הנסתר אף הוא, והיווה כעין מחתרת בקרב היהודים - בעיקר בארצות הנצרות, ומהם הסתעפו, במשך הזמן, הפראנקיסטים שבפולין ובבוהימיה; אולם אין בכוונתי לנגוע בסעיפים הללו במאמר זה; אסתפק בשבתאים שהתאשלמו.

במשך מאתים וארבעים שנה שכנו השבתאים בקרב המושלימים, בשכונותיהם המיוחדות בסלוניקי. כלפי חוץ הופיעו כמושלימים גמורים, אולם במסתרים המשיכו לטפח את אמונתם בשבתי-צבי; ולא זה בלבד, אלא גם הוסיפו לקיים בצנעה, מפחד פן יתגלה הדבר למושלימים, מנהגים אחדים של ישראל וכמה מצוות מעשיות. בני העדה החדשה חיו, איפוא, חיי כפילות: "טב מלגו, וביש מלבר".

כמושלימים הנמצאים תחת שלטון מושלימי קנאי, היו מוכרחים למלא את חמשת תנאי האישלאם: לבקר במסגדים לתפלה, ולהכריז חמש פעמים ביום על אמונתם במחמד כשליחו של אלהים; לצום ברמדאן ולחלק צדקה לעניי העדה ואף "לעלות לרגל" - לחאג - למכה ולמדינה. כן היו נאלצים להתאים את חיי המשפחה לחוקי השריעה - הנישואין, הגירושין, הקבורה וכו'; וכנגד זה - לחלל את השבתות ואת המועדים, להפר בגלוי את חוקי המאכלות האסורים, בכדי להוציא מלבם של המושלימים שקראו להם "דונמה", כלומר מומרים, שלא חדלו לחשוד בהם שנשארו בלבם נאמנים לדתם הקודמת.

השבתאים נשארו קרחים מכאן ומכאן: היהודים שכניהם ראו בהם בוגדים בעמם שהמירו את כבודם, משום כך יצאו מן הכלל ונחשבו בעיני הציבור כנכרים גמורים; מאידך גיסא היה לתורכים יסוד לחשוד במושלימים החדשים הללו, שעדיין שמרו על מנהגים יהודיים מסויימים בסתר אהליהם. במשך מאתים וחמשים שנה נזהרו השבתאים מלהתערב בתורכים, לא להשיא להם ולא לקחת מבנותיהם. שמרו על טהרת גזעם, ולא קבלו גרים כמעט. בפתחם את חנויותיהם בשבתות ובמועדי ישראל, עשו זאת למראית עין והשתדלו להמנע ממסחר; כן היו להם "כלי קודש" מושלימים - חזנים, דרשנים, מוהלים, שוחטים ומסדרי-קדושין - משלהם שהיו מקיימים, נוסף על הטכסים המושלימים שנהגו בהם בפרהסיה, אף את טכסי הדת היהודית שנהגו בה בצנעה: בפסח היו טועמים מצות, וכן שמרו בסתר כמה משאר חגי ישראל, אף בתי קברות מיוחדים הוקצו להם; בסתר היו קוראים תהלים ואומרים זוהר, התפללו ושרו שירי קודש וגם שירי חול בעברית, בארמית וגם בלאטינו, פעמים בלי להבין פירושם. אין ספק שדבר זה לא יכל להעלם לגמרי מעיני התורכים. אבל גם היהודים נמנעו מלהתחתן בשבתאים, ואנשי הכת, או הכתות השבתאיות, נשארו לבדם עדה קטנה ומצומצמת, ש"כלעמת שלפה יבשה", ונסתמו לה כל שערי גידול והרחבה על ידי נשואי חוץ. כקראים וכשומרונים נידונו ל"אנדוגאמיה" (נישואי פנים) ולכל התוצאות הפאתולוגיות הנובעות ממנה. אכן מצבם נעשה עוד יותר חמור עקב פיצולם לשלש כתות-משנה (יעקוביים, קראקשים וקפאנגיים), כי כל אחת מכתות-המשנה נשארה סגורה ומסוגרת בקליפתה, וחבריה נמנעו מלהתחתן אף בבני שאר הכתות השבתאיות שלא ממינם. עם כל זאת עדים אנו לפלא ביאולוגי זה, שהעדה הזאת צמחה ועלתה במספרה במשך כל ימי המשטר התורכי-המושלימי; העדה גם התבצרה בחומר ופיתחה בקרבה רשת של מוסדות עזרה הדדית לחברי העדה הנחשלים.

כאמור, התחילו ה"דונמה" שבסלוניקי "קאריירה" שלהם במאתים וחמשים משפחות שהמירו בסוף המאה הי"ז, ובחצי המאה הי"ח מנו כבר 600 משפחות או 3.000 נפש; בסוף המאה הי"ט מנו למעלה מעשרת אלפים, וברבע הראשון למאה העשרים - 15-13 אלף נפש. הם תפשו עמדות חשובות בסלוניקי במסחר, בבנקים, כרוכלים; ולבסוף חדרו גם לחוגי האינטליגנציה המקצועית כעורכי דין, כרופאים, כרוקחים, כפקידים ממשלתיים בימות המשטר התורכי וגם לאחריו.

מחקר אובייקטיבי של השבתאים החל בתקופה מאוחרת למדי. בעיקר טפלו בהם סופרים וחוקרים יהודיים מתורכיה שהכירו את סביבתם; אחריהם החרו-החזיקו חוקרים מאומות העולם, נוצרים וגם מושלימים. הראשון שגילה ענין במחקר השבתאים ודברי ימיהם היה צבי גראטץ ב"דברי ימי ישראל" שלו. אחריו חקר בפרשה זו אברהם אפשטיין (1893, .R.E.J ). תרומה בעלת חשיבות מיוחדת נתרמה למחקר זה ע"י ר' אברהם דאנון מאדירנה (אדריאנופול), שהרצה על נושא זה בקונגרס המזרחני בפאריז עוד בשנת 1897, ופירסם עליו כמה מאמרים חשובים עברית וגם צרפתית, כמאמרו המקיף "כת יהודית מושלמנית"
ב"ספר השנה" לנחום סוקולוב (תר"ס). יזכרו גם עוד חמשה סופרים יהודיים שהוסיפו חומר למחקר השבתאות: א) יוסף נחמה, תושב סלוניקי, המכיר מקרוב את ארחם ורבעם של השבתאים וגילה הרבה ממסתריהם במאמרו ב- Revue l'Alliance de Ecoles des , 1902 (תורגם עברית ע"י א' אלמאליח) ב) ההיסטוריוון של יהודי תורכיה והבלקאנים, ר' שלמה רוזאניס, שבדק את גנזיהם בסלוניקי עוד לפני השרפה הגדולה, בה היה למאכולת אש ארכיונם העתיק (1917), נתן תיאור כולל מכל כתבי-היד שראה בחפזון באותו ארכיוון והקדיש כמה עמודים בספרו ההיסטורי החשוב - לעדת השבתאים ולהווי שלה; ג) הסופר-ההיסטוריוון אברהם גלאנטי (ביחוד - במחקרו על שבתי-צבי); ד) מיכאל מלכו וה) יצחק ר. מלכו, שפרסמו רשימות מעניינות על השבתאים.

חלופי האוכלוסין שבין יוון לתורכיה ביוני 1923- שמו קץ לקיומה של העדה בסלוניקי, בה שמרה על קנה במשך מאתים וארבעים שנה. מכאן הוצאה בחזקת עדה תורכית-מושלימית. לפי החוזה על חלופי-האוכלוסיה הועברו כמיליוון ורבע יונים מאנטוליה התורכית לערי יוון, וכנגד זה - כ-750 אלף מושלימים מיוון לתורכיה, ובין האחרונים היו גם 16-18 אלף השבתאים. ברגע האחרון ניסו אמנם לטעון שהם יהודים לפי גזעם וגם דתם שונה מדת המושלימים, אולם טענתם זו לא עמדה להם, והם הוצאו עם שאר התורכים. מאז נחרבה העדה השבתאית בסלוניקי, ובניה מצאו להם מקלט בקושטא ובאיזמיר. אחרים נפוצו בשאר ערי תורכיה שבאסיה; מאז נתרופפו עמודי העדה והתמוטטו מוסדותיה החברתיים. מכאן ואילך יש ידיעות סותרות: ממקורות מסויימים שמעתי שמהם התחילו להתבולל ע"י נשואי-תערובת - ביחוד מכת היעקוביים - ואלה הם סימנים מובהקים לסתימת הגולל. אולם ממקורות שבתאיים אחרים שמעתי שעדיין קיימים בקרבם בקושטא מוסדות צדקה ועזרה הדדית אשר עליהם גאותם, ובעזרתם הצליחו במשך דורות רבים לעזור לנחשלים ולהשליט משמעת ואחדות בקרב בני העדה.

קשה להשיג מפיהם ידיעה אובייקטיבית עליהם. אנשי הכת החשובה ביותר, הקראקשים או חסידי עותומן בבא שמרו כנראה יותר מאחרים על עצמותם, והם נמנעים, לפי דבריהם, מנשואי-תערובת, ואף ממשיכים לקיים את מצוות דתם. עם זאת הם מאשימים את האחרים - את הקפנג'ים וביחוד את היעקוביים, שאינם נמנעים מנשואי-תערובת, ושהם - היעקוביים - הביאו את דבתם של השבתאים רעה באזני המושלימים.

עוד בסוף המאה הי"ט, בעוד השבתאים יושבים שקטים בעירם ושלוים בשכונתם, התחילו להקים להם בתי-ספר מודרניים לחינוך בניהם; הזמינו מורים מחו"ל, בעיקר מצרפת להדרכת בניהם. שני בתי-ספר כאלה נוסדו בסלוניקי - "פאיז אלסביאן" ו"פאיויה". בעלי האמצעים שבהם שלחו את בניהם לאוניברסיטאות באירופה, נוסף על אלה שנסעו לשם השתלמות והכשרה לבתי הספר ולפקולטאות של אסטנבול הבירה, ובקרוב נתברכה העדה ברופאים ועורכי דין וכו'. כך קם אצלם מעמד של משכילים בעלי-מקצוע. מאידך גיסא גברו אצלם הקשרים עם ארצות המערב, מסחרם פרץ, ורבו ביניהם המתעשרים. לרגל הקשרים עם ארצות המערב נתרגלו לרעיונות חדשים ולמנהגי האומות המתקדמות. בשנת 1908, בזמן המהפכה התורכית הראשונה ("חוריה"). היה רובו של הנוער כבר משוחרר מהאמונות הקדומות ביעקוב קירידו ובעותמן בבא. רבים מהם היו חברים בלשכות הבונים החפשים (מאסונים), ומהם נצטרפו למפלגת האחדות וקדמה ("התורכים הצעירים"). טבעי הדבר, שבמהפכה זו (1908) היו השבתאים פעילים ביותר בשורות "התורכים הצעירים" וחדרו גם לשורות המנהיגות. מקצתם עברו לשאר ערי תורכיה והתחילו עוסקים במדיניות, והתיישבו בעיר הבירה.

אחרי מלחמת יוון, כאשר סלוניקי נפלה בידי היונים, נתחזקה ההגירה משם לתורכיה, ובשנת 1923 עם חלופי-האוכלוסין עזבו כמעט כולם את סלוניקי. העשירים שבהם התיישבו בערים הגדולות, וקהלות שבתאיות גדולות וקטנות קמו בקושטא, באיזמיר, באנקרה, בברוסה ובקוניה; הבינונים והעניים שבהם נפוצו בערים הקטנות בכל רחבי תורכיה האסיאתית.

בדרך כלל אפשר להגיד, שכל עוד ישבו השבתאים שלוים ושקטים בסלוניקי, מטרופולין שלהם, נזהרו מאוד לשמור על סודותיהם ותעלומות דתם, ואך מעט מזעיר נתגלה לחוקרים. אולם לאחר עברם לתורכיה ופיזורם החדש, נבעו מצפונותיהם ונתגלו לעין זרים. ההיסטוריוון הישיש אברהם גלאנטי נתן תיאור מקיף לחיי השבתאים ועברם, כשתים עשרה שנה לאחר צאתם מסלוניקי. והסופר התורכי אברהים עלא-אדדין ג'ובסא רכז את החומר שנצטבר בעתונות התורכית ובחוץ-לה. אלה היו מכתבים מבני הכת שכפרו בדתם, וגם חומר ממקורות אחרים.

בהיותי בסלוניקי ובשאר ערי תורכיה - עוד בשנת 1909 - באתי במגע עם כמה מאנשי הכת והתחקיתי על אמונתם. פרסמתי את החומר המקורי שהשגתי מידם בשנת 1943 ב"ספר תפלות השבתאים, שירות ותשבחות", המכיל את השירות והתשבחות המושרות בפי בני הכת בלוית תרגום עברי. זהו אוד מוצל מאש, שריד מספרות-הסתרים שלהם, שבדרך כלל ספה-תמה.
יצחק בן צבי
קישור:השבתאים בזמננו


הלילה הלבן של תלֿֿאביב-יפו

הלילה הלבן של תלֿֿאביב-יפו
ביום חמישי, 1 ביולי 2010

מאז הוכרזה "תל אביב" בשנת 2003 כאתר מורשת תרבות עולמית על ידי אונסק"ו הפכה חגיגת לילה לבן למסורת שנתית. השנה יערכו אירועי לילה לבן ב-1 ביולי. זוהי סדרה של אירועים שמשלבת בין המושגים"עיר לבנה" ו"עיר ללא הפסקה". במהלך אירועי "לילה לבן" ישארו פתוחים מוסדות התרבות והאמנות, בתי העסק והמועדונים בעיר וכן יתקיימו מופעי חוצות במשך כל שעות הלילה. האירועים פתוחים לקהל הרחב חינם או בתעריפים מוזלים.
אירועי חוצות בכל רחבי העיר
הארת 50 בנייני באוהאוס
לאורך שדרות רוטשילד ורחוב ביאליק
*
הפנינג מונדיאל בשדרות רוטשילד
מיצגים, תיאטרוני רחוב, הרכבים מוסיקליים בניחוח עולמי
לאורך שד' רוטשילד משעה 21:00
*
שירה בציבור במתחם "התחנה"
ערב שירה בציבור עם גבי ברלין
לאוהבי הזמר העברי בליווי הנגנים: יגאל חרד- גיטרה, עוזי רוזנבלט- אקורדיאון, ישראל רז- קלידים, אבי ברד- חצוצרה.
מתחם "התחנה" משעה 21:00
*
מופע זריחה עם גידי גוב
מופע פותח – דודו טסה
חוף הצוק צפון, בשעות 03:00 - 05:30
*
פורטיס על המזח
נמל יפו – הכניסה חופשית
מופע פותח: להקת חלאס - רוק ערבי אלטרנטיבי
נמל יפו, רחבת הכניסה, סמוך לקו המים משעה 21:00
*
רוקדים בלבן - עם שרה אביב
ברחבת הריקודים מול חוף גורדון. משעה 21:00
*
מוש בן ארי
להקת רוקפור
ועוד... מופע לילי בחוף הבננה ביץ'
חוף הבננה ביץ החל משעה 22:00
*
"כלניות והיו לילות" קטעי אופרה ברחבת המשכן

זמרי האופרה הישראלית בחגיגת זמר עברי. הקלאסיקה הגדולה של שירי ארץ ישראל היפים והטובים

בביצוע סולני האופרה הישראלית ברחבת המשכן

רחבת המשכן לאמנויות הבימה, שד' שאול המלך 19 תלֿֿאביב. משעה 21:00

*
קוראים ושרים שירה בלילה הלבן

אירוע סיום לפרויקט "שירה על הדרך"

בשיתוף מועדון לבונטין 7

במסגרת שותפות דימונה – תלֿֿאביב-יפו

בהשתתפות:

המשוררים: חיים גורי, נורית זרחי, אגי משעול, רוני סומק. משורר אורח משה אוחיון תושב דימונה

הזמרים: רונה קינן, יהלי סובול, ערן צור, דוד פרץ.

השחקנית הדס קלדרון, נכדתו של אברהם סוצקבר, קוראת משיריו.

משוררים זוכי תחריות השירה בעבר: נטעלי בראון, ענת לוין, שרי שביט, ענת זכריה,עודד כרמלי

זוכה התחרות שירה על הדרך 2010: שחר- מריו מרדכי

מנחה: פרופ' ניסים קלדרון

גן העצמאות המחודש, רח' הירקון גן העצמאות 22:00 - 24:00
מהשעה 24:00 - האירוע "שירה צעירה" במועדון לבונטין 7

בהשתתפות הזמרים: רם אוריון, דפנה קיינן, אלונה דניאל

יקראו שירה משוררים צעירים. בעריכת המשוררת טל ניצן.

לבונטין 7, רח' לבונטין 7
*
"לילה לבן / שחור" במתחם ביאליק
מסע סוחף ומרהיב, בהשתפות 35 אמנים, למעמקי המוזיקה השחורה, בסגנונות ג'אז, סווינג, סקא, אפרוביט, פ'אנק, היפ-הופ, ועוד.
תכנית האירוע:
19.00 - 20.00 מופע שקיעה: עמוס הופמן קווארטט ג'אז שחור ועמוק עם נגיעות מזרח תיכון.

20.00 - 20.45 די-ג'יי פיל (ליאור רחמני) - במוזיקת סווינג מנענעת

20.45 - 21.30 להקת הודסקא - הרכב סקא שובבי בהופעה אינסטרומנטלית ומקפיצה.

21.30-22.15 די-ג'יי פיל (ליאור רחמני) – סט קאריבי עתיק שינוע בין קאליפסו, מנטו קצבים אפרו-קובנים.

22.15 - 22.50 עידן קיי והמובמנט אוף רית'ם סופר גרופ של 10 נגנים - אפרו ביט בסגנון פלה קוטי.
22.50 - 23.20 די.ג'יי אורי בנקהלטר - סט שחור משחור, בחזרה לימי פ'אנקהלטר העליזים.

20 - 00.15 המנה העיקרית! האחים רמירז טורבו מארח שלל אורחים: שחם אוחנה, קותי, אלרן דקל סולן להקת פ'אנקנשטיין ועוד. פצצת פ'אנק בלתי ניתנת לעצירה.

00.15 - 01.00 חגיגת היפ-הופ! שני תקליטני העל וולטר ומש מארחים את מיטב הראפרים המקומיים: כהן@מושון, פישי הגדול, פרודוקס, פלד.
רחוב ביאליק יואר בתאורה אמנותית

מתחם ביאליק בשעות 19:00 – 01:00
*
תיאטרון "קליפה" בגינת השרון

גינת השרון – מתחם גן החשמל (לבונטין, ברזילי, החשמל). משעה 21:00
*
מוסיקה ב"תמונע" ברחוב שונצינו

מרתון הופעות אינדי ברחוב שונצינו על המרפסת של תמונע!

5 להקות מלוכלכות בלילה אחד של רוקנ'רול ואלטרנטיב על המרפסת של תמונע, ואתם – ברחוב!

בום פם עם אלבום שלישי חדש ביד – אלאקזאם! – בשעטנז של מוסיקה ים תיכונית עם רוק וסרף. הטריו המנענע עם חפירות עמוקות בשורשי הרוק ובפולקלור הים תיכוני. http://www.boompam.org

יהוא ירון כותב, מלחין ובסיסט עסוק, אחד הקולות המוערכים בנוף הסצנה התל-אביבית העכשווית, בחוויה בימתית טוטאלית, אישית ועוצמתית שקשה להישאר אדיש למולה. http://www.myspace.com/yehuyaron

קרוסלה דואו גיטרה-תופים רותח של תמר אפק וגיא שכטר, על הקו שבין רוק אלטרנטיבי למטאל. http://www.myspace.com/carusella

"כל החתיכים אצלי" להקת רוק ישראלי משוגעת, חצופה ופרועה של בחורה אחת שחושבת שמגיע לה הכל ושלושה בחורים שלא ממש אכפת להם. אוטוטו משיקים את אלבום הבכורה המצופה שלהם. http://www.igotthehotties.com

רוצי בובה מסיבת ריקודים מופלאה של טריו רוקבילי-גראז', שר בעברית ובאנגלית, משלב חומר מקורי וקאברים לאבות הרוקבילי והסיקובילי. http://www.myspace.com/rutsibuba

הכניסה חופשית!

רחוב שונצינו
*
רייב תל־אביב- האירוע המרכזי

מיומנה מארחת:

ברי סחרוף

וגם: OY DIVISION, OLIVER HUNTEMANN (GR), UMEK (SL) ועוד...

מתחם שפך הירקון, בשעות 22:00 – 02:00
*
פשפשוק 2010 – החגיגה מתחילה בלילה הלבן

חגיגה אל תוך הלילה במגוון החנויות הייחודיות, דוכני האמנים והמעצבים, מופעי תאטרון רחוב, הרכבים מוסיקליים. וגם:

* תערוכות מתחלפות במרכז עמיעד.
* סיורים ליליים להיכרות אינטימית עם אזור השוק. בהדרכת מדריכי משכנות "רות דניאל".
* גלריות לאמנות
* מסעדות ובתי קפה בשוק ובסביבתו.

אירועי ה"פשפשוק" יתקיימו במהלך החודשים יולי-אוגוסט, מדי יום חמישי החל מהשעה 20:00. פשפוש נעים!!!
בשוק הפשפשים, יפו
סיורים של העמותה לתיירות תלֿֿאביב-יפו
תכנית סיורים לילה לבן

בתים מספרים בנחלת בנימין (שעה 19:00)

בשכונה הציורית שקמה לאחר אחוזת בית, הוקמו בתים בסגנונות שונים בהם גרו פועלים ובורגנים, אנשי רוח ואנשים קשי יום. הסיור מספר את הסיפורים שליוו את הקמת השכונה.
הבית על הגבעה- רח' ביאליק והסביבה (שעה 19:00)

סיור המספר על תלֿֿאביב הישנה. מגן מאיר דרך רחוב טשרנחובסקי ומשם לרחוב ביאליק, שהיה מרכזה הרוחני והפוליטי של העיר בשנים אלו. נזכיר ונספר על כיכר ובית ביאליק, משכן בית העירייה של תלֿֿאביב, בית ראובן, בתי הקפה המיתולוגיים וההתרחשות החברתית והפוליטית של העיר.
לאורך שדרות רוטשילד (שעה 19.00)

סיור בשדרה הוותיקה, ליד הקיוסק ופנס הרחוב הראשונים בעיר ולאורך הבתים שלצדי השדרה הראשונה, תוך התייחסות לסגנונות בנייה המשקפים את תולדותיה של העיר העברית הראשונה. את הסיור נסיים ברח' נחלת בנימין להמשך החגיגה.

נווה צדק - סמטאות קסומות (שעה 20.00)

הסיפורים, האנשים, הרכילות והנוסטלגיה בסמטאותיה הקסומות של השכונה הראשונה של תלֿֿאביב - כאן הכל התחיל.

סביב כיכר דיזנגוף (שעה 20:30)

סיור במתחם שרובו ככולו תוכנן בסגנון הבינלאומי בהשראת בית הספר "הבאוהאוס". הסיור מתמקד בסגנונות האדריכלות המודרנית של שנות ה- 30 ועובר בדיזנגוף וברחובות הסמוכים לו.

תלֿֿאביב בין השירים (שעה 21:00)

טיול שהוא שיר. נתחיל בגימנסיה הרצליה, מ"הרצל בלי כביש" ועד ל"גן השקמים", ונעבור ברחובות לב תלֿֿאביב דרך השירים שנכתבו על העיר. לאוהבים לשיר אבל גם לזייפנים.
בתים מספרים בנחלת בנימין (שעה 22:00)

בשכונה הציורית שקמה לאחר אחוזת בית, הוקמו בתים בסגנונות שונים בהם גרו פועלים ובורגנים, אנשי רוח ואנשים קשי יום. הסיור מספר את הסיפורים שליוו את הקמת השכונה.
סיור עששיות בבית הקברות טרומפלדור (שעה 23:00 )

נפתח את הסיור ברצח מסתורי בפארק העירוני. ונמשיך בסודות וסיפורים בין הקברים של בית הקברות טרומפלדור לאור עששיות. מחיר סיור (מיוחד ללילה הלבן): 30 ₪

תל אביב סיי צ'יז

סיור-צילום המשותף לעמותה לתיירות תל אביב-יפו ולבית הספר לצילום קמרה אובסקורה-המדרשה לצילום גאוגרפי.

מסלול המשלב בין פינות החמד של עיר והאווירה המיוחדת של הלילה הלבן. המסלול עובר ברחובות ביאליק, שינקין, אחד העם ואזור לב תל אביב.

הסיור מיועד לצלמים חובבים בעלי ידע בתפעול מצלמה. (בעלי חצובה הניתנת לנשיאה מזומנים להביאה).

מדריך:דני פילדס. המחיר לאדם: 50 ₪

לפרטים והרשמה: לשכת המידע של העמותה לתיירות טל. 03-5166188*

"פלמנקו פיוז'ן" ברחבת סוזן דלל

מופע פלמנקו מוסיקאלי מוסיקה חיה ותלבושות ססגוניות

ערב פתיחת אירועי מדרידאנזה TLV

רחבת מרכז סוזן דלל

*

אירוע ברחבת סינמטק תלֿֿאביב

רחבת סינמטק תלֿֿאביב, שפרינצק 2

*

ג'אז בשדרות בן גוריון

שלומי גולדנברג מארח את חברי להקת הביג-בנד "מעלות" (המכללה למוסיקה רמת השרון), הזמרת דפנה ארמוני, סי היימן וחברים.

שדרות בן גוריון (בין ריינס לדיזנגוף)

אירוע "100% פאריס" בחסות השגרירות הצרפתית

בשלושים מיקומים בעיר

*
לילה לבן בבית אריאלה

אודיטוריום

18:00 - 20:00 טעימות תרבות בטעם של עוד - אנשים שיעשו לכם את 2010/11

* שרה אוסטרוב / לחיות חיים של אחרים * ישראל בר-כוכב / תמונות מחיי נישואין * חיים באר / אוצר התפילות היהודיות בשירה העברית * ד"ר אפי זיו / ביקור וירטואלי במוזיאונים * יגאל ורדי / כשפרויד פגש את קירקגור * ד"ר דורית הופ / הסיפור הקצר * זאביק רילסקי / כשהמזרח פגש את המערב * אורה זיטנר / שירים ומילים21:00 - 22:00 רסיטל אריות מתוך האופרות: טוסקה/ פוצ'יני, מפיסטופלה / בויטו, הטרוינים / ברליוז, ג'ודיתה / לאהר . יעל סייג – סופראן מלווה בפסנתר – רודיקה היימן תלפז23:00 - 24:00 שירה לב שרה אלתרמן לציון 100 שנה להולדתו

פסנתרן קלידן – רונן יארושבסקי * כלי נשיפה – איתן גופמן * גיטרה – שיר נאש * בס – אדם כהן * מנהל מוסיקלי – רונן יארושבסקי, מפיק מוסיקלי – שיר נאשכניסה ראשית

20:30 - 21:30 King - Beatboxerלהקה של איש אחדאולם אירועים

20:30 - 21:30 סיפורי ארץ ישראל

מספרים: חוה ברנע, נחמה ניר, אמנון ורנר, שלומית דביר. אקורדיון: עוזי רוזנבלט

22:00 - 23:00 סיפורי הומור

מאת: מנחם תלמי, אפרים קישון, חנוך לוין ועוד. מספרים: חזי מתתיהו, מיכל המלי, ציפי אורבך, רבקה צחור, זהבה חן. סקסופון: סוניה ג'ייקובס23:30 - 24:30 רסיטל

סוואנה צבי נבון - פסנתר ושירה . תומר עינת - כינור וקולות . נועם אלרון – קונטרבס.חדר סיפור

20:30-21:30 סיפורים מתוך ספרים
מספרים: צביה שרייבר, לילי בנצור, ישראל קוט, חיותה שומן, שרה ברטפלד22:00-23:00 סיפורים מהחיים ומהאגדות
מספרים: אורי שמיר, אורנה כהן, אבלין זיסמן, ארזה הראל . מלווה בגיטרה: אורי שמירספריית הנוער

בשעה 20:00 קוראים שירה
משתתפי הסדנה לשירה בהנחייתה של המשוררת רחל חלפי ובהשתתפות משוררים אורחים

הזכות לשינויים שמורה.

מרכז תרבות בבית אריאלה. טל' 6910146, 6910141 (שלוחות 208,209,222) www.tel-aviv.gov.il/ariela

*

"שיר השירים אשר לשלמה" מחווה לרבי שלמה קרליבך במרכז ברודט

שיריו של ענק מוסיקת הנשמה היהודית בביצועים עכשוויים בליווי פרקי לימוד בנוסח קרליבך, הקרנת קטעי וידיאו מקוריים, וסיפורים על רבי שלמה

פתיחה - "הרבי המרקד", "הרב של כולם"- סוד קסמו של רבי שלמה קרליבך

לימוד משותף - קווים לדמותו מתוך פרקי אבות

מופע מוסיקלי - "שיר השירים אשר לשלמה" משיריו המוכרים והאהובים של רבי שלמה קרליבך

בהשתתפות: יהודה כץ, שלמה בר, חמי רודנר, עדי ארד. אורן צור (כינור), מישאל דיקמן (קלידים ושירה), נדב סרלינג (כלי הקשה)

ניהול מוסיקלי: יהודה כץ. המופע ילווה בקטעי וידיאו

הלילה הלבן, יום חמישי/ י"ט תמוז 1.7.10 / בשעה 22:00. הכניסה חופשית

מרכז ברודט, צייטלין 22
*
לומדים יחד - לילה לבן בבית הכנסת הגדול

המשימה: לאתר את מי שנראה שונה ממך ביותר ו... ללמוד יחד.

דפי לימוד במגוון נושאים. הלימוד עד השעות הקטנות של הלילה, בליווי כיבוד קל

בשיתוף: ישיבת מעלה אליהו, מכינת 'בני ציון' תל אביב, ישיבת אורות אביב הישיבה לאומנויות ומדעים, בר אילן תלֿֿאביב, בינה בשכונה

בשעה 22:00 הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, הרב הראשי לתלֿֿאביב- יפו

בבית הכנסת הגדול, אלנבי 110 תל-אביב

*

"פרויקט האש" של הקוסם חזי דין במגדלי עזריאלי

בשעה 22:00 ייתלה הקוסם חזי דן בין שלושת גגות מגדלי עזריאלי בעזרת חבלים, כאשר הוא קשור בכל חלקי גופו והפוך עם ראשו כלפי מטה בגובה עצום של כ-100 מטר. החבלים אשר יחזיקו את חזי יוצתו באש ויתחילו להיקרע אחד אחרי השני. האתגר אשר יעמוד בפני חזי הוא להשתחרר מכל הקשרים על גופו ולהגיע לחבל ביטחון שיפיל אותו בנג'י מגובה 100 מטר לפני שכל החבלים נקרעים. אם חזי לא יצליח להגיע לחבל הביטחון לפני שהחבלים נקרעים... זה יהיה האתגר האחרון.

מרכז עזריאלי
*
לילה לבן במרכזים הקהילתיים

לילה לבן הוא ערב יציאתם של הילדים לחופש הגדול.

המרכזים הקהילתיים יקיימו פעילות בנושא הביטחון בכבישים במהלך חופשת הקיץ, ויצאו במבצע הקורא לנהגים לנהוג בזהירות.

חברי המרכזים הקהילתיים, חניכי תנועת הצופים וחניכי קורסי המדצ"ים יתלו בובה על המראה הצדדית (הפונה למדרכה) של כל רכב חונה ועליה פתק: "נהג יקר,סע כחוק אני רוצה לשחק ולצחוק".

הבובות נאספו על ידי ילדי החוגים במרכזים הקהילתיים, תלמידי בתי הספר היסודיים וילדי הגנים (כל ילד יתרום בובה אחת) ועוטרו בכרטיס ברכה לנהג. כולנו תקווה שלמראה הבובה, הנהגים ינהגו אחרת. ברחבי העיר

עשרות אירועים נוספים ברחבי העיר:

*** מוסיקה ***

האוזן השלישית "צפוף באוזן" - מצעד קאברים לכוורת. כל האלבומי הלהקה - Back to Back

האוזן השלישית ממשיכה את מופעי הקאברים הייחודיים שלה בחנות הרוק. השנה, פרויקט אולטרא-שאפתני: כל אלבומי כוורת - beck to beck - מהסוף להתחלה.

להקה בת 5 נגנים * – בניצוחו של נדב לזר, התגבשה במיוחד ללילה ההיסטורי - ותלווה את כל המרתון המסקרן. אמנים רבים ומגוונים יעלו ויבואו לחלוק כבוד ללהקה המיתולוגית משנות ה-70, הלוא היא כוורת.

סדר האלבומים בהופעה (כולל בונוסים): צפוף באוזן > פוגי בפיתה > סיפורי פוגי


בין המשתתפים:

דורי בן זאב, ג'וני שועלי, חמי רודנר, עוזי רמירז, ספי רמירז, רם אוריון, דינה סנדרסון, שמואל וילוז'ני, יהוא ירון, דפנה קינן, עמית ארז, תומר שרון, עידן אלתרמן, איה זהבי פייגלין, יותם בן חורין, שי נובלמן עינב ג'קסון, קוואמי, דרור פויר דרור אהבה רומם ורבים אחרים.

להקת הבית: נדב הולנדר – גיטרה חשמלית / אמיר זאבי – גיטרה חשמלית; נדב לזר – בס / אורי מילשטיין – קלידים ; גדעון כרמל – תופים

ההופעה בחנות הרוק, המקום יותאם לצורך הערב. כניסה חופשית (על בסיס מקום פנוי)

החל מחצות. הכניסה חופשית.

* ברחבת הכניסה יימכרו דיסקים של ההרכבים המופיעים ושל כוורת.

* אוזןבר-קפה החדש, שהתרחב למתחם הכניסה משד' בן ציון, יציע ממרכולתו העשירה.

* מבצעים בספרית הדי וי די: מנויים של 25 סרטים ומעלה יימכרו ב-20% הנחה, החל מ-22:30.

* סרטים עם המילה "לילה" ו"לבן" יושאלו בחינם למנויים.

* כל מי שבא עם תלבושת של כוורת מהופעתם בארויזיון 74 (מכנסי נפנף, חולצת צווארון לבנה ועליה סריג מפוספס) יקבל סרט השכרה חינם ו/או 10% הנחה ברכישה בחנות הדי וי די.

* אוזןבר: הקרנת הפרק "היה נחמד" מתוך "סוף עונת התפוזים", המגולל את סיפורה של כוורת, (באדיבות מטר הפקות) בלופ באולמות הקולנוע ובחלל הבר

* מבצעי צ'ייסרים ו-happy hour ישמחו את הקהל לאורך כל הלילה.

האוזן השלישית. קינג ג'ורג' 48 תלֿֿאביב. פרטים באתר: www.third-ear.com

האופרה הישראלית "כשמלכת הלילה שותה שיקוי אהבה" –

חגיגה של להיטי אופרה ומחזמר בביצוע סולני האופרה הישראלית

בהמשך למסורת, גם השנה תחגוג האופרה הישראלית את הלילה לבן בחגיגה של להיטי אופרה. סולני האופרה הישראלית יבצעו להיטי אופרה מאופרות אהובות ומוכרות כגון לה טרוויאטה, ריגולטו (ורדי), נישואי פיגרו, חליל הקסם, דון ג'ובני (מוצרט), לה בוהם (פוצ'יני), שיקוי האהבה (דוניצטי), סיפורי הופמן (אופנבך) ועוד, וכן אופרטות כמו העטלף (שטראוס) והאלמנה העליזה (להאר) ומחזות זמר אהובים ומוכרים כמו סיפור הפרברים (ברנשטיין), פנטום האופרה (לויד ובר), גבירתי הנאווה (לאו) ופורגי ובס (גרשווין) ועוד.

משתתפים: זמרות הסופרן אפרת אלעזר, הילה פחימה, לילה גרצובה, מירלה גרדינרו, מימה מילוא, אלה וסילביצקי, שירה שפיר, זמרות המצו סופרן שירה רז, אילה צימבלר, יפעת וייסקופ, זמרי הטנור גיא מנהיים ונמרוד גרינבוים וזמר הבריטון יאיר גורן. הקונצרט בליווי פסנתר (איתן שמייסר) והנחייה (מיכאל אייזנשטדט).

מחצות ועד לשעות הקטנות של הלילה.

מחיר כרטיס: 65 ₪. רכישת הכרטיסים בקופת בית האופרה 03-6927777 או באתרwww.israel-opera.co.il

בית האופרה - המשכן לאמנויות הבמה. שדרות שאול המלך 19

זאפה יהודית רביץ

2 הופעות בערב - פתיחת דלתות מופע ראשון: 20:00 / פתיחת דלתות מופע שני: 23:00.

בתשלום. טלפון להזמנות 03-7674646

מועדון זאפה תלֿֿאביב, ראול ולנברג 24, מגדלי זיו, רמת החי"ל.

יהודה וישראל "מעט אור דוחה הרבה חושך"

מרתון להקות נוער בתוכנית משותפת למניעת שתיית אלכוהול ואלימות בשעות : 23:00 - 02:00

בהשתתפות ההרכבים: ד"ר רוט, הרכב א' - בית דני, קו 6 וכן הרכבים אתניים, הרכז ג'אז ורביעיית סקסופונים. לפני המרתון תיערך הופעה של מופע הארנבות של ד"ר קספר. פתיחת דלתות 20:00

יהודה וישראל, אלנבי 34, תל אביבמכללת הד, קלאב הד פגישה לאין קץ - מופע משירי נתן אלתרמן במלאת 100 שנים להולדתו

ביצועים אינטימיים ומרגשים ליפים ולידועים בשיריו, מלווים בהסברים אודות הרקע ההיסטורי והמוסיקלי שהציבם בחזית היצירה האמנותית העברית. שירים שנכתבו לאורך כל תקופת היצירה של אלתרמן, החל באלה שכתב לתיאטרון בראשית שנות ה-30 של המאה ה-20, שירים מ"כוכבים בחוץ" שפורסם באותו עשור, דרך שירי הפלמ"ח של ערב קום המדינה וכלה בשירים למחזות זמר ואחרים שהקדיש לבתו תרצה אתר. המבחר משקף היטב את הקשת הסגנונית הרחבה בכתיבתו של אלתרמן, הכוללת יסודות ליריים, דרמתיים, טרגיים וקומיים.

שירה: טל שדאי, אוראן טלמור. / צ'לו: מורן צ'סטר / פסנתר: נמרוד גינזברג

מחיר כניסה: 50 ₪ מחיר כרטיס לתושבי תל־אביב-יפו : 40 ₪. פתיחת דלתות :20:30 תחילת המופע: 21:00

מכללת הד, קלאב הד י.ל.פרץ 3 תל־אביב.


*** תאטרון, מחול, ספורט ***


אולמל'א - המופע "צוחקים בלבן"

מרתון סטנדאפ מיוחד המוקדש לעיר תלֿֿאביב עם מיטב האמנים הכי טובים בישראל!!

שעת פתיחה: 22:30 .

אולמל'א. רח' אבן גבירול 30, מתחם צוותא. פרטים והזמנות: 0523000118


תאטרון בית ליסין - ההצגה "תמונות יפואיות"

בשעה 22:00

תאטרון בית ליסין דיזנגוף 101המרכז למחול ספרדי ופלמנקו של סילביה דוראן פלמנקו בלילה לבן - "ANDA JALEO"

שני מופעים: מופע ראשון: 20:30 , מופע שני: 22:00.

מספר המקומות מוגבל. מחיר כרטיס: 50 ₪

להזמנות: 03-5231453. שעות משרד: 09:00 - 14:00 www.SilviaDuran.com

המרכז למחול ספרדי ופלמנקו של סילביה דוראן בן יהודה 53 תלֿֿאביב, קומת מרתףטורניר כדורעף חופים לילי

16 זוגות גברים, 8 זוגות נשים, 6 מגרשים בחוף גורדון... טורניר כדורעף חופים לילי.

הרשמה מוקדמת באתר האינטרנט

חוף גורדון, בשעות 17:00 – 02:00


*** קולנוע ***סינמטק תלֿֿאביב סרטי חצות

24:00 (אולם 1) ראיתי ג'ירפות בהודו (ישראל 2010) I'VE SEEN GIRAFFES IN INDIA.

בימוי: נועם פנחס ורונן מיכאלי. Dir: Noam Pinchas & Ronen Michaeli

להקת הרוק הפרועה "ג'ירפות" מגשימה חלום ישן ונוסעת למסע מוזיקלי קסום בהודו שחוצה את תת היבשת, ושיאו המתוכנן הוא הופעה בגואה בפני אלפי המטיילים הישראלים שם. אולם סדרת פיגועי טרור רצחניים בעיר מומביי טורפים את הקלפים, ושולחים את הלהקה למסע לחיפוש הקהל שלה – הישראלים שנמלטו מגואה מפחד מפיגוע נוסף. פורטרט מוזיקלי אישי ומעורר השראה של להקת "ג'ירפות" וסולנה הכריזמטי גלעד כהנא – כוכב רוק, משורר מחונן, היפוכונדר ו-וורקוהוליק כפייתי - שמוביל את הלהקה בניסיון לשנות את גורל המסע. או כמו שהודי יחף ומאובק שאל אותם בתחילת הדרך: "מה היא קארמה?". (75 דקות, עברית ואנגלית, תרגום לעברית)24:00 (אולם 2) ספיינל טאפ (ארה"ב 1984) THIS IS SPINAL TAP

בימוי: רוב ריננר Dir: Rob Reiner

סרט פולחן שהפך לקלאסיקה. פרודיה מטורפת על עולם הרוק. בסגנון מוקומנטרי עוקב ריינר אחר מסעה של להקת רוק בריטית בארה"ב. יש כאן במאי סרטים דוקומנטריים האמור לתעד את המסע ופותח את הסרט עם הערות מחכימות על עצמו, הופעות חיות של הלהקה הדמיונית, מעקב הדוק וראיונות עם חבריה, שימוש במצלמה נסתרת - כביכול, גרופיס והעלוקות הקבועות המקיפות כל להקת רוק ועוד כהנה וכהנה מאורעות ופרטים עשירים, דיאלוגים וגגים מבריקים. (82 דקות, אנגלית, תרגום לעברית)(82 min., Eng., Heb. sub)

למנויים כניסה חופשית. לתושבי תל אביב בעלי תעודת תושב 50% הנחה.

סינמטק תלֿֿאביב - רח' שפרינצק 2, תלֿֿאביב, 64738 http://www.cinema.co.il/

עטרת־צבי-יקר "גלגולי אהבה" - מרתון סרטי "מעלה"

קהילת " עטרת־צבי-יקר" בתלֿֿאביב, בשיתוף בית הספר לטלוויזיה ולמשחק "מעלה", שמחים להזמין את תושבי העיר למרתון סרטי "מעלה" - הצגה רצופה של מיטב סרטי הבוגרים של בית הספר לטלוויזיה ולקולנוע בירושלים, בהנחיית בוגרי בית הספר ומפיקים. משעה 20:30 ועד 1:00 אחר חצות.

עטרת־צבי-יקר, יריחו 6 תלֿֿאביב | 03-5463555 | www.yakar.org, yakar.telaviv@gmail.com


*** ספרות ***

מועדון "לבונטין 7" ערב שירה צעירה

(המשך לאירוע שירה בגן העצמאות)

בהשתתפות הזמרים: רם אוריון, דפנה קיינן, אלונה דניאל

יקראו שירה משוררים צעירים. בעריכת המשוררת טל ניצן.

לבונטין 7, רח' לבונטין 7 מהשעה 24:00עלמא בית לתרבות עברית - סיפור במקום השינה

לילה לבן של ספרות בעלמא - לאורך הערב ועד השעות הקטנות של הלילה, יוקראו תסכיתי רדיו, קטעים מתוך רומן גנוז וסיפורים קצרים של שלושה יוצרים נפלאים: יהודה עמיחי, לאה גולדברג ואדגר אלן פו.

21.00 - 22.30 "פעמונים ורכבות" – המהדורה החדשה של תסכיתי הרדיו מאת יהודה עמיחי בהוצאת שוקן.

23.00 - 24.30 "אבדות" – הרומן הגנוז של לאה גולדברג ראה אור, במלאת 40 שנים למותה בהוצאת הקיבוץ המאוחד – ספרית פועלים. הנחייה: גדעון טיקוצקי, עורך הספר.

01.00 - 02.30 "מצב ביש" וסיפורי אימה אחרים אדגר אלן פו בתרגום חדש של עודד וולקשטיין, בהוצ' פרדס.

בין המקריאים: גדעון טיקוצקי, פרופ' עמיה ליבליך, שי פיטובסקי, עודד וולקשטיין, עמרי הרצוג, ד"ר ענת ויסמן, נוית בראל, אלי מנשה ועוד.

משעה 21.00 ועד 02.30 בלילה. הכניסה חופשית – על בסיס מקום פנוי

עלמא בית לתרבות עברית, בצלאל יפה 4 תל אביב, 03-5663031 www.alma.org.il

*** אמנות – מוזאונים וגלריות ***

"100% פריס בתל אביב" - עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

לראשונה בישראל, לכבוד הלילה הלבן, יוצג מקבץ של כ-30 עבודות וידאו של אמנים צרפתים. הפרויקט הוא פרי שתוף הפעולה הפורה בין הערים תלֿֿאביב-יפו ופריס, ומהווה מחווה הדדי בשם "100% תלֿֿאביב" שערכה עיריית פריס בלילה הלבן לציון מאה שנים לעירנו. עבודות הוידאו הנבחרות מוצגות בגלריות ובחללי התצוגה החשובים בעיר, בבניינים לשימור ובחללים אלטרנטיביים לאורך שדרות רוטשילד עד נווה צדק. העבודות נבחרו ע"י האוצרת מרי שק, בשיתוף הגלריות ואספני האמנות הגדולים בפאריס (Kamel Mennour, Michel Rein, אוסף מריים וז'ק סלומון, אוסף פיליפ כהן ורבים אחרים).

לאמנות Time out art night - אמני וידאו ארט בגן הפסלים

מוזאון תלֿֿאביב לאמנות ומגזין טיים-אאוט מזמינים לאירוע השני בסדרת מסיבות הוידאו-ארט בהשתתפות האמנית אלינור מילצ'ן. עבודות הוידאו ארט של מילצ'ן יוצגו בגן הפסלים בליווי מוזיקלי של מקסים ווארט. עבודת הוידאו seven"" תוצג עם פס-קול של אמן הג'אז, החצוצרן אבישי כהן.

עבודות הוידאו של אלינור מילצ'ן מורכבות מוריאציות של צבעי האור באורכי גל משתנים הנעים על פי מקצבים ומתעמעמים זה לתוך זה. האמנית יוצרת הנגדה מוחלטת לרעשים הבלתי-פוסקים המאפיינים את הנוף העירוני בן-זמננו ומחזירה את הצופים לסקאלת הצבעים הרחבה שבטבע.

גלריות המוזיאון יהיו פתוחות לקהל המבקרים במהלך האירוע.

מחיר הכניסה 40 ₪ לאדם . בשעות 20:30 - 00:00 בגן הפסלים.

מוזאון תלֿֿאביב לאמנות, שד' שאול המלך 27

מוזאון ארץ-ישראל, רמת אביב, תל־אביב תכשיט בלילה - חגיגת אפנה ותכשיטים לאור הכוכבים

לרגל התערוכה החדשה והמפתיעה "רצפים; זהויות, תכשיט ישראלי 5" בהשתתפות שמונים וחמישה אמנים ומעצבים יערך אירוע חד פעמי, לילי ונוצץ:

תצוגת אפנה אלטרנטיבית בתוך המוזיאון בהשתתפות ששון קדם, מאיה נגרי ומירה ציביליגר וכן בהשתתפות בית הספר לאיפור בהנהלת רוית אסף ומעצב השיער שוקי זיקרי. כמו כן, נבחרה קבוצה מובילה של אמנים ומעצבי תכשיט שמשתתפים בתערוכה להציג את תכשיטיהם ולקחת חלק בתצוגת האופנה המיוחדת. בנוסף, יוקרן סרטו של רן סלוין, שהוכן במיוחד לתערוכה.

האירוע יתקיים בגן יעל אשר בלב המוזיאון, בין פסיפסים ומדשאות ובאווירה חלומית, בליווי מוסיקת רקע ופאב.

כל התערוכות והתצוגות במוזיאון יהיו פתוחות עד 2 בלילה, כולל הפלנטריום החדש והמשוכלל שיפעל במהלך הלילה במחיר מיוחד.

מוזאון ארץ ישראל, חיים לבנון 2 תל-אביב, 03-6415244

פירוט כל הגלריות לאמנות המשתתפות בלילה הלבן:

אלון שגב Through The looking Glass - תערוכת יחיד של האמנית אלינור מילצ'ן

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

רוטשילד 6 תל אביב. טל.03-6090769. www.alonsegevgallery.com פתוח: 20:00 - 22:00אנגל כרובים ומלאכים – תערוכה של האמן טובי כהן

מיוחד ללילה לבן: מסיבת רחוב יהודית החל מהשעה 19:00

גורדון 26, תל אביב. טל.03-5225637. www.engel-art.co.il פתוח: 10:00 - 23:00אפרת "הדרישה – The Request" – תערוכה של האמנית סאלי בר.

מיוחד ללילה לבן: שיח גלריה

פתיחת תערוכה 17:00 פתוח עד אחרון המבקרים

גורדון 21, תל אביב. טל. 03-5237624 ephratgallery@walla.comאפרט.ארט (חלל אלטרנטיבי) City Hole – תערוכה של קרין פרז נעילת תערוכה

מיוחד ללילה לבן: שיח גלריה 20:00

פתוח: 17:00 - 24:00

השוק 42 , פלורנטין, תל אביב. רותם ריטוב: 054-5541900. Apart.art.gallery@gmail.com

ארטורא אסכולת פריז היהודית – תערוכה של האמן ישי רוסנו

פוריה 9 יפו . טל: 03-5188291/2. artura@netvision.net.il פתוח: 20:00-22:00

אלפרד חול (sand) – ערב מיצגים

בהשתתפות: אמן הגלריה רפאת חטאב, מישל פלטניק, טל אלפרשטיין ועוד.

מיוחד ללילה לבן: החל משמונה מיצג בכל שעה עגולה (משך מיצג כחצי שעה)

שני ערבי מיצג נוספים ב-2 וב-3 ביולי.

לבונטין 19. טל: 054-5412213. alfred.hecht@gmail.com פתיחת תערוכה 20:00בינט Art-Couture

תערוכה קבוצתית בהשתתפות: אורי גרשוני, רותי הלביץ כהן, דבורה מורג, רעות פרסטר, אסף רהט, עדן עפרת, דינה שנהב, טסי כהן פפר. אוצרת טסי כהן פפר

פרישמן 15. טל: 03-5238910. www.binethgallery.com. פתיחת תערוכה 19:00. פתוח עד 22:00בית האמנים ע"ש יוסף זריצקי

גלריה גדולה: שלומית אורבוך. אוצרת: מורן שוב

גלריה סף: אילן שגב. אוצרת: נורית טנא

גלריה קטנה: רות פינס, אוצרת: אירית לוין

גלריה במה: אירית גובי

גלריה מרכזית: מירי מיטרני

גלריה פנימית: אבי גורדון. אוצר: סורין הלר

משרדיה: רינה לויט. אוצרת: נורית זילברברג

משרדיה 2: גליה זמיר. אוצר: אריה ברקוביץ

פיסול חוץ: עפר שמואלפלד – עפריקה באפריקה בעפריקה

אלחריזי 9, תל אביב. טל. 03-5246685. www.telavivcity.com/artisthouse פתוח עד 22:00

בית מאני לאומי "לראות את הקולות"

תערוכת צילומים לרגל 25 שנה לאופרה הישראלית. צלם: תומר גניהר

מיוחד ללילה לבן:

בלובי בניין ההנהלה הסמוך יתקיימו 2 מופעים של זמרות אופרה. בשעות: 20:30 ו- 21:30.

סיור מודרך בתערוכה עם האמן הצלם, תומר גניהר - בשעה 21:00

יהודה הלוי 36 תל אביב. טל: 03-5149705. www.leumi.co.il פתוח עד 22:30

בית יוסף באו "ציורים מדברים עברית" מתוך ספרו של יוסף באו "ברית מלה".

תערוכת קבע של עבודות הגרפיקה ועיצוב הפונטים של יוסף באו

מיוחד ללילה לבן:

צלילה והדסה באו יופיעו בקטעים מהמופע על השפה העברית וגם יוקרנו סרטי האנימציה של יוסף באו. פתיחת תערוכה 20:00

ברדיצ'בסקי 9, תל אביב (ליד הבימה). טל. 054-4212730, 054-4301499 www.josephbau.com

פתוח: 18:00 - 24:00.ברוורמן "הם לא יעירו אותנו בזמן" – תערוכה של האמן אורן אליאב

השרון 12 ב', תל אביב. טל: 03-5666162. www.bravermangallery.com פתוח: 11:00 - 23:00גבו "עובר אורח"

תערוכת צילום קבוצתית בהשתתפות: אורי נבות, דוד נאמן, דניאלה ליבנה, נאוה גלאון, ציפי בירק ביזנסקי אוצרת: בת-שבע גרניט

בית אמריקה שאול המלך 35. טל: 077-3300141. info@gebogallery.com פתוח: 20:30 - 24:00

ג'ולי מ הדס חסיד –תערוכת יחיד

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

בצלאל יפה 10, תל אביב. טל. 03-5607005 www.juliem.com פתוח: 12:00 - 23:00ג'ינא "דואט נאיבי: ז'אן פייר לוראן ואדוארדו אונגר"

מיוחד ללילה לבן: סיורים מודרכים על אמנות נאיבית בכלל ועל התערוכה בגלריה הנוכחית

דיזינגוף 255, תל אביב. טל. 03-5444150. www.ginagallery.com פתוח עד 21:00

גבעון "לילה ותום" - תערוכה של יואב שמואלי

גורדון 35, תל אביב. טל. 03-5225427. www.givonartgallery.com פתוח עד 22:00

גורדון "זריצקי – כל חלק הוא שלם"

בן יהודה 95 תל אביב. טל: 03-5240323. www.gordongallery.co.il פתוח: 11:00 - 22:00גל-און מקום לאמנות 'סוד האבן יסוד המים' - Secret of Stone Spirit of Water

תערוכה של האמנית סופי יונגרייז. אוצרת: ורדה גנוסר. סרט אמנותי: לילה מור

מיוחד ללילה לבן:

הרצאה מאת ד"ר לילה מור - "שורשי היצירה הנשית בהשראת המשוררת והכוהנת הגדולה של העיר אור בשומר".

מופע מוזיקלי: עדיה גודלבסקי – נבל. בתיה ארגוב - מיצג קול, אביעד בן יהודה - כלי הקשה וסנטור

יהודה הלוי79/81 תל אביב. טל: 03-5603222. art@gal-on.net פתוח 20:00 - 23:30גלריה 39 "אלפיים רגל" תערוכה של אילת כרמי

אוצרת: אורלי הופמן

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

נחמני 39 תל אביב. טל:03-5666631. www.artgallery39.com פתוח 11:00 - 24:00

גלריה גרשטיין "ציורים"

עבודות שמן ועבודות אקוורל, של האמן יואן יאקוב (Ioan Iacob), אמן מרומניה שחי ועובד בדיסלדורף, גרמניה.

בן יהודה 99 תל אביב. טל' 03-5293826 www.davidgerstein.com פתוח עד חצות.

גלרית המדרשה בתל אביב רותי סלע – El Palabrero

עבודת וידאו. 33 דקות, 2010. אוצרים בועז ארד וגיא בן נר

דיזנגוף 34 תל אביב. טל: 03-6203129. bgaleria@netvision.net.il פתוח 12:00 - 22:00דן תערוכת יצירות מאוסף הגלריה:

יוסל ברגנר, מישה רפופורט, דים יוז ונתן פרניק ועוד.

מיוחד ללילה לבן: שיח גלריה עם האמן דים יוז, בשעה 20:00

גורדון 36. טל: 03-5243968. www.finegallery.co.il פתוח עד השעות הקטנות של הלילהדרך צילום – בית ספר לצילום "הסיפור שלנו דרך צילום" – פתיחת תערוכה

תערוכת צילומים פרי שיתוף פעולה בין אמני 'דרך צילום' ונערים ונערות נפגעי שיתוק מוחין מטעם עמותת "עזרה".

מיוחד ללילה לבן: משתה סיום מסלול מתקדם, המבקרים מוזמנים להצטרף

קיבוץ גלויות 45 . טל: 03-6820688. www.photo-way.co.il פתוח 17:00 - 24:00הבית האדום "סינופאיה" -Sinopie

תערוכה של האמנית האיטלקייה הירושלמית נעמי טדסקי- בלנקט

תערוכת צילום של יפתח בלסקי

מיוחד ללילה לבן: קבוצת "זמן ג'אז" מירושלים בקטעי ג'אז ו-לטין.

מילטון מיכאלי - פסנתר, ניר הר-פז - חצוצרה, בר שמש – בס, עודד לוי – תופים.משעה 22:00

הזרם פינת היסוד (שלבים 18 חזית אחורית). טל: 03-5187440 (054-4900230) http://red-house-art-gallery.blogspot.com פתוח משעה 19:00 ועד הבוקר (או עד אחרון הרוקדים)הוראס ריכטר התערוכה "טבע הדבר"

יפה וינר - ציור, אמציה ויזל - פיסול, אוסף ריכטר. אוצרת: כנרת אביבי בלוך

מיוחד ללילה לבן: הגלריה מזמינה יוצרים לדינמיקה משותפת "יש מה לעשות" – שבירת מיתוסים בחשיפת יוצר בסצנה האמנותית. מפגש ושיח אמנים עם מאמנת קריירה ועסקים לאמנים ויוצרים טלי ברדוש נוי-מאיר. אימפרוביזציה מוסיקלית: דניאל שטיינמץ. משעה 20:00

המפגש ללא עלות – רצוי לאשר הגעה.

סמטת מזל אריה 24, יפו. טל' 03-6825842 richtergallery@bezeqint.netהחדר לאמנות עכשווית MPD תערוכת יחיד של האמנית סיוון סבג.

פתיחת תערוכה בליווי יין ושוקולד בעבודת יד

גוטליב 11 תל אביב. טל. 03-5222402. www.theheder.com פתוח 20:00 - 24:00

החללית "ליברה"

תערוכה בהשתתפות אמנים צעירים הלומדים בתוכנית המצוינים במדרשה לאמנות בהנחיית פיליפ רנצר: אורן בן יוסף, אורן פנחסי, אפרת ליפקין, מורן לובטקין, נעמה הדני, עדי אדיב, קרן שקד, שונית גולדברג.

מיוחד ללילה לבן: הצצה אל מאחורי הקלעים של ההכנות האחרונות לפני פתיחת התערוכה

הירקון 70. טל: 03-5107070. space@hayarklon70.org פתוח 20:00 - 24:00

המשכן לאמנויות הבמה

* תערוכת כרזות של בית הספר מנשר בנושא האופרה "פיק דאם" של צ'ייקובסקי
* פרלודים לתשוקה ומוות בין הקלפים - תערוכת פיסול / בובות. בהשתתפות: מריה גורביץ, עדנה דאלי, בוריס צילניקר, אילנה קונין, עינת מגל-שמאלי

* שולה ליס – נופים: קולאז' וארט קווילט

שד' שאול המלך 19 תל אביב. טל: 03-6927777 פתוח: 19:30 – 03:00 בלילה

הקיבוץ "שיפוץ חלל"

תערוכה בהשתתפות האמנים: אורית אדר בכר, אנדריאה מוריין, דוד בהר פרחיה

דב הוז 25, תל אביב. טל.03-5232533 www.kibutzgallery.org.il פתיחת תערוכה 20:00 פתוח עד 23:00

הרצלילינבלום מוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה

מיוחד ללילה לבן: שני סוגי סיורים שיצאו בכל מחצית שעה עגולה, בין השעות 17:00- 24:00

סיור מס' 1: יתקיים בין כתלי המוזיאון ויעסוק בהיסטוריה של הבנקאות והתפתחות הכלכלה בתל אביב וכן בנושא השימור והשחזור שבוצעו בבית: אריחים, ציורי קיר, פרזול ועוד.

סיור מס' 2: סיור מודרך בסביבת המוזיאון אשר יציג נקודות מבט מעניינות על ערכים כלכליים ואדריכליים בבית שיף ובמבנים חשובים בסביבה (כגון בנק א"פק). נקודת מפגש לסיור בכניסה הראשית למוזיאון.

הרצל 13 פינת לילינבלום 26 תל אביב. טל: 1-700-55-8000 www.discountbank.co.il

זוכרות "תצלומים שלא צולמו"

בהשתתפות האמנים: דוד אלדן (לע"מ), בועז ארד, בצלם, דור גז, חיים דעואל לוסקי, מיקי קרצמן, בנו רותנברג (גנזך נמדינה), אפרת שלום. אוצרת: אריאלה אזולאי. פתיחת תערוכה

מיוחד ללילה לבן: השקת גליון 5 של כתב העת "סדק"

אבן גבירול 61 (כניסה דרך מאנה 13). טל: 03-6953155. פתוח 19:00-24:00

זומר "משתנה קבוע"

שלושה מיצבים מאת האמנים: חיים אלמוזנינו, תמר הרפז, ליאור ווטרמן

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

שד' רוטשילד 13 תל אביב. טל. 03-5166400. www.sommergallery.com פתוח עד 23:00

חזי כהן Fresh Apples – תפוחים טריים,

ניו-יורק בלילה לבן בתל-אביב ! תערוכה קבוצתית, הזדמנות חד פעמית להכיר עבודות של הציירים הגדולים בסצנת האמנות העכשווית בניו יורק: ברנבי פורנס, רוסון קראו, נטלי פרנק, קים דורלנד, אריק פרקר, קמרון ארם, שי קון, ג'סטין ליברמן, מרסל דזמה

פרישמן 15 תל אביב. טל: 077-3008341www.hezicohengallery.com פתיחת תערוכה 20:00. פתוח עד אחרון האורחים

חנינא "הוי אלוהים"
תערוכה בהשתפות האמנים: טל פרנק, גיורא ברגל, בועז ארד, איתמר יכין, שאול אלפייה, טליה טוקטלי, מאשה זוסמן, יונתן אופק, מוראג רובננקו, אורה לב, הינדה וויס, אסף עברון, יפעת גלעדי, אורית אשרי, יעל קינן

י.ל פרץ 31. פתוח 16:00 - 23:00

טבי דרזנר Twilight Sleep - תערוכת צילום אנג'ליקה שר

שיח גלריה בשעה 21:30

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

אחוה 24 נוה צדק, תל אביב. טל: 077-7870605. www.tavidresdner.com פתוח: 11:00 - 24:00

טובה אוסמן סימני זיהוי - תערוכת צורפות עכשווית

בהשתתפות: אביה דור, נגה חדד, ניאטי פרוינד, שלי רויכמן, דליה גפן, נעמה ברגמן, ענת טלפז, מרב גולדשמיט קיי, בני ברונשטיין, איה שיין, תמר נואמה, קובי רוט, אוצרות: תמר נואמה ואיה שיין.

בן יהודה 100, תל אביב. טל: 03-5227687www.tovaosman.com פתיחת תערוכה 20:00

יאיר "ראשים מדברים" תערוכה קבוצתית בנושא דיוקן עצמי

בהשתתפות: מיכל בקי, שמרית בר, נעמי בריקמן, אבי וורצל, אורלי ורטהיים, שי זילברמן, עידו מרקוס, שחר סיון, ירמי עדני,גיל צלנר, גלעד קידר, חן שפירא. פתיחת תערוכה 20:00

אבן גבירול 6, תל אביב. טל: 052-3772728 03-6956927www.yairgallery.net פתוח 19:00 - 24:00

גלריה משרד בתל אביב בין העולמות, תערוכת יחיד של רונית קרת

פתיחת תערוכה 19:30.

מיוחד ללילה לבן: הופעה באוירה חופשית ומשעשעת במיוחד, של להקת מוסיקת רוק: Dr. John Butlers – בשעה 20:00.

זמנהוף 6 תל אביב. טל. 03-5254191, 054-4527052 www.officeintelavivgallery.com פתוח עד 23:00

המגדלור מבט מהחלון - תערוכת ציורים של האמנית והאדריכלית גליה גביש

אוצר: דורון פולק

מיוחד ללילה לבן: שיח גלריה עם האמנית

המגדלור 13, יפו העתיקה. טל: 03-6817601. פתוח 17:00 - 22:00

מוזיאון בית ראובן בונים מקום – קבוצת P6 וצילום נוף ביקורתי

יעקב ישראל, יוסף כהן, אורן נוי, אורית סימן-טוב, יגאל פליקס, יגאל שם טוב

דמי כניסה – 15 ₪

ביאליק 14 תל אביב. טל: 03-5255961. www.rubinmuseum.org.il פתוח 19:00 - 24:00

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

* באגף הסופרים יוצגו הקלאסיקות של גוטמן
* בקומה התחתונה תערוכה של דמות הערבי ביצירות של גוטמן ואמנים אחרים
* באגף החדש תערוכת צילומים של הצלם הפלשתינאי חליל ראאד

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

רוקח 21, נווה צדק, תל אביב. טל: 03-5161970. www.gutmanmuseum.co.il פתוח עד 22:00

מלון ארט + מיוחד ללילה לבן: סיורים במלון המוקדש כולו לאמנות ישראלית.

חמישה אמנים ישראליים מובילים הוזמנו ליצור עבודות על קירות המלון ברחבת הכניסה ובלובי מוצגות עבודות של צדוק בן דוד וסיגלית לנדאו. סיורים: 19:00 , 20:00 , 21:00 , 22:00

בן יהודה 35 תל אביב. טל: 03-7971700. www.atlas.co.il

מרכז באוהאוס תל אביב כיכר דיזנגוף בגובה העיניים

תערוכה המציגה עבודות תכנוניות של כיכר דיזנגוף מאת אדריכלים שונים

פתיחת תערוכה 19:00

דיזנגוף 99 תל אביב. טל: 03-5220249. http://bauhaus-center.com פתוח עד 24:00

מכון אבני לאמנות ועיצוב – גלרית רחוב "חלון ראווה"

תערוכה בהשתתפות סטודנטים של המחלקה לעיצוב אופנה. השקת חלון הראווה של המחלקה לאופנה

מיוחד ללילה לבן: הרמת כוסית חגיגית לרגל השקת החלון בשעה 20:00

אילת 17. טל: 03-6817080. www.avni.org.il פתוח 24/7

נגא Soundtrack - תערוכה של אורלי מיברג

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

אחד העם 60 תל אביב. טל. 03-5660123. www.nogagallery.com פתוח: 11:00 - 24:00

גלרית נווה צדק "אלכימיה"

עבודות של רפי לביא, לינדה זנדהאוז ונעמה הרפז

מיוחד ללילה לבן: מוסיקה ומשקאות

חברת ש"ס 11, נווה צדק. טל: 03-517765 www.nevetzedekgallery.com . פתוח 20:00-24:00

נלי אמן נדב נאור, ציורים

גורדון 26 תל-אביב. טל. 03-5232003nelyaman@012.net.il פתוח: 17:00 - 23:00

סדנאות האמנים חנה סהר (גלריה מרכזית) יפעת בצלאל (גלריה עליונה)

אליפלט 18 תל אביב. טל: 03-6830505. פתוח: 15:00 - 20:00

סטודיו 20 אטיוד 1 – צילום מקום - תעוכת צילומים של ורדה כרמלי

סמטת מזל אריה 20, יפו העתיקה . טל: 03-6817287 , 050-7321388 Vardacar@zahav.net.il פתוח: 16:00 - 22:00

סטודיו אומנא תערוכת צורפות עכשווית פתיחת תערוכה

בהשתתפות: גי קריסטין, ענבל פוגל, יערית יעקובוביץ

מיוחד ללילה לבן: אירוע פתיחה - מוסיקה ורקדנית בטן שתציג את התכשיטים תוך כדי ריקוד.

בן דוסא 27, שוק הפשפשים יפו. טל: 077-5262947. Yaya.foxy@gmail.com פתוח 20:00 - 2:00

סלונה בר "שומר מרחק"

בהשתתפות האמנים: ג'יי אל, דפנה גזית, חנה יגר, רויטל פלקה. אוצרות: רבקה קוה ודינה לוי

תרצה 17 יפו (מאחורי תאטרון גשר) טל: 03-5181719. www.saloona.com פתוח 19:00 - 21:30

עינגע תערוכת יחיד של האמן גיא אביטל

בר יוחאי 7. טל' 03-5600812. www.inga-gallery.com פתוח עד 22:00

עמליה ארבל "כמה אמא" - תערוכת ציורים של סיגל בן דוד וחבריה

מיוחד ללילה לבן: שיח גלריה עם האמנית

שער ציון 3 תל אביב. טל: 03-5444398/9. imanuel@netvision.net.il . פתוח עד השעות הקטנות של הלילה

פינס 10 "קו המים" – תערוכת צילומים ווידאו ארט של האמנית פרידה שטיינברג. אוצרת: יהודית מצקל. מיוחד ללילה לבן: אירוע חגיגי לרגל פתיחת הגלריה

פינס 10, נווה צדק. טל: 054-3334429Frida401@gmail.com פתוח מ- 19:00 ועד אחרון המבקרים

פלורנטין 45 "עש לילה" פתיחת תערוכה

מקבץ מרגש של וידאו ומיצב אשר יבחנו בחלל שאלה של מקור, אותנטיות וחיפוש עצמי. בין המציגים: עופר ללוש, עדן עפרת, טלי נבון, שני שמש ועוד.

פלורנטין 45, פינת השוק, תל אביב. טל' 050-2763249, 050-7901591. Gilat.nadivi@gmail.com פתוח 18:00 - 24:00

פרדיגמה – גלריה לעיצוב "ישיבת הסדר"

תערוכה בהשתתפות האמנים: טל גור, ספי חפץ, אלישע טל, וילי מזרחי, אילון ערמון, גד צ'רני, גלית שבו, עידן פרידמן ונעמה שטיינבוק - Reddish . אוצרים: ענת בנבנישתי ועזרי טרזי

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

אחד העם 60. טל: 03-5660333 . www.paradigmagallery.com פתוח 20:00 - 23:00

פרימה "אור "Trans Format

תערוכת צילום של עמית ארז, אוצרת: נורית טל-טנא. פתיחת תערוכה 19:30.

מלון פרימה, הירקון 105, תל אביב. טל' 03-5275660. ada@prima.co.il פתוח עד 24:00

צדיק – גלריה לאמנות האפשר ציפורי טרף, ציפורי שיר – תערוכה קבוצתית פתיחת תערוכה

גד אולמן, תרצה אולמן, דרור אוסלנדר, אבנר איתן, חגי ארגוב, דויד בוסקוביץ, דן בירנבוים, מיכל בן זאב, דרור בן עמי, דני בק, אריה ברקוביץ, ציבי גבע, יעל גורן טראוס, נעה היינה, אמנון יוהס, שרה כהנא, נדב ליפשיץ, דבורה מורג, חנה נווה, נולי עומר, רינת פודיסוק רייזנר, אילת צין, רוני ראובן, דני רייזנר, אוהד שאלתיאל, עתליה שחר.

מיוחד ללילה לבן: מסיבת סוף שנה קיצית

שמעון הצדיק 16 יפו. טל: 077-4956981, 054-7956981. www.zadik.org.il פתוח 20:00 - 24:00

צילום בעם Home Sweet Home

תערוכה קבוצתית של תלמידי צילום בעם לדורותיהם

מיוחד ללילה לבן: 23:00- מסיבה לתוך הלילה עם די ג'יי מתחלפים

בית אלפא 13 תל אביב. טל: 03-6247695. www.zilumbaam.com פתיחת תערוכה 20:30

צימר "שידול לאמנות" - פתיחת תערוכה

עבודתם של רועי פביאן ומיכל ריבלין והצימר, מחווה לרחוב הגדוד העברי – דיירי ועובדי הרחוב יוצרים בו ולכבודו, וידאו, מיצב, מיצג, סאונד ועבודות קיר. אבינועם שטרנהיים, אוניל, אריקה קנור, DJ גיא דוביוס, דוב זונה, דורון ורחל אשכנזי, זמיר שץ, מקס, עמיאל היל, פגועי מח, רון קציר, רוז'ה דרעי (פפה ג'פטו), שחר יהלום שלום עמירה ועוד.

בתוכנית: תערוכת פנים וחוץ ברחוב, הקרנת הסרט "שידול", מיצג אופנה בנות הגדוד מדגמנות דורון אשכנזי; להקת NX2; אבינועם שטרנהיים במופע אקוסטי, פגועי מח – Zimmer View, דוב זונה והפתעות. מסיבת רחוב עם DJ גיא דוביוס

הגדוד העברי 5 (פינת צ'לנוב). טל: 050-8462082. zimmer.ta@gmail.com פתוח: 20:00 - 02:00

קו 16 לאמנות עכשווית - גלריה קהילתית מרכז קהילתי נווה אליעזר

"בנות חלוף" - אדם קלדרון

יעוץ אוצרותי: אילנה טננבאום

מיוחד ללילה לבן: "בחצר האחורית" - הקרנת עבודות וידאו ארט המתכתבות עם תכני התערוכה (החל מהשעה 20:30).

במסגרת אירועי לילה לבן יתקיימו הסעות ללא תשלום ממרכז העיר אל הגלריה ובחזרה. איסוף מרחוב אלנבי פינת מקווה ישראל בשעות: 20:30 , 21:00, 21:30, 22:00. הסעות חזרה מגלריה קו 16 בשעות: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 (לא בטוח)

שד' ששת הימים 6. טל: 03-7300360. infokav16@gmail.com . פתוח: 20:00 - 22:30

קיבוץ גלויות 45 - מקום של אמנות "במתכונת יום" פתיחת תערוכה

בהשתתפות האמנים: אורנה לוצקי, דורית פלדמן, אלי דינר, דינה לוי, ג'יי אל, מיכל גבע, אלמה מכנס קז, מעין סינגר, יערית מכני, דורית ברק, גילה בן ישראל, תמר אלול, סיגל קולטון, אלן צ'פלסקי, חנה יגר, כרמלה וייס, רבקה פוטשבוצקי.

מיוחד ללילה לבן: המתחם יפעל במתכונת יום. האמנים יפעלו בסטודיו שלהם עם דלתות פתוחות כך שהקהל יוכל לצפות ואף להשתתף.

* במסדרונות קומה 3 ו-4 יוקרנו סרטים על אמנות:
* 20 אמנים עכשוויים, סרט נדיר על מאטיס ותולדות הצילום.
* סדנת פורטפוליו – מרתון ציור פתוח לקהל, בואו לצייר ולהצטייר.
* אורנה לוצקי תציג את עבודותיה בשעות 20:00 ,21:00, ותעבוד על מיצב מקרטון
* ג'יי אל יזמין את הקהל להצטלם בסט שיוקם במיוחד לצורך האירוע.
* אי דינר – ידפיס תחריטים: 18:00 - 20:00 , 22:00 - 24:00
* גילה בן ישראל – ממיצב לציור
* כרמלה וויס – בניית פסל
* תמר אלול, סיגל קולטון, אלן צ'פלסקי - 'הסיפור שלנו' תערוכת צילומים, פרי שיתוף פעולה התנדבותי בין האמנים והסטודנטים מ'דרך צילום' לבין חוג חברתי לבני נוער פגועי שיתוק-מוחין

קבוץ גלויות 45. טל: 6969339- 054. www.flicker.com/photos/kg45tlv פתוח 17:00 - 24:00

קישון פרויקט מיוחד ללילה לבן של האמנית שלי פדרמן

פרוג 31. טל: 03-5225069 www.kishongallery.com פתוח 11:00 - 24:00

קלישר

תצוגת האופנה השנתית של סטודנטים בחוג לעיצוב בסמינר הקיבוצים - שנה אחרונה של החוג לעיצוב.

עבודות עיצוב בתחומים שונים: עיצוב מוצר, עיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית, איור, לבוש, אביזרים. אוצרים: משה אושפיז וטל שושן. בשעה: 19:30

אירוע הפתיחה לתערוכת הבוגרים: מופעי מחול ומיצג. אוצר: דוד פאר. שעה 20:30

קלישר 5 תל אביב.

רוזנפלד "חנות המפעל" - תערוכה של טמיר ליכטנברג. אוצרת: שרי גולן סריג

מיוחד ללילה לבן: פרפורמנס במהלך הערב

שביל המפעל 1, בניין 6 , תל אביב. טל. 03-5229044. www.rg.co.il פתוח עד חצות

רוטשילד אמנות תערוכת יחיד של סיגל צברי - בָּבוּאָה בַּבּוּעָה

פתיחת תערוכה 19:30

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

שדרות רוטשילד 140 קומה א'. טל' 077-5020484. www.rgfineart.com פתוח 18:00 - 01:00

שטרן אירוע הקיץ המסורתי "אמנות ג'אז ויין" - פתיחת תערוכת הקיץ של הגלריה.

Summer Show – תערוכת אוסף

גורדון 30 , תל אביב. טל. 03-5246303. sternart@barak.net.il פתוח: 20:00 - 22:00

שי אריה מבוגרים קטנים – תערוכה קבוצתית

בהשתתפות: סוזן אנדרסון, טירני גירון, רוד ואן אמפל, רלי אברהמי, גוסטבו סגורסקי, נטע הררי-נבון, ג'ון קלייטור, גידי רובין, רקפת וינר עומר, בלהה אהרוני, אחים ליפוט, דויד אמויאל, טרייסי מופט, מיכל חלבין, אסף סילנר. אוצר: שגיא רפאל. (התערוכה אינה מומלצת לילדים)

שלמה המלך 61 תל אביב. טל' 03-6967196. info@shayaryegallery.com פתוח: 17:00 - 21:00

שלוש פרדוקס הסבא – תערוכה קבוצתית

בהשתתפות: גסטו צבי איצקוביץ, גיא גולדשטיין, נועה גניגר,תומר ספיר. אוצרים: נירה יצחקי ואבי לובין

חיסין 5 , תל אביב. טל. 03-5289713. www.chelouchegallery.com פתוח עד 22:00

תמונע Daddy is on Fire – תערוכה של עומר גל

עבודות מיצג, וידאו, ציור, רישום ואנימציה.

שונצינו 8 תל אביב. טל: 03-5611211 פתוח עד 24:00

AMART "חוזר לצייר בשמן" – תערוכה של משה עמר

כיכר קדומים 1 יפו העתיקה. טל: 6833255 (בתיאום טלפוני) www.amartweb.com פתוח: 17:00 - 22:00

Contemporary By Golconda

מיוחד ללילה לבן: אירוע המכירה השנתי המיוחד Golconda Exchange :

עבודות למכירה מיטב אמני שתי הגלריות במחירים מיוחדים. פתיחת תערוכה. המכירה תימשך גם בסוף השבוע .

הרצל 117 תל אביב. טל: 03-6822777. www.contemporary.co.il פתוח עד חצות

d&a "אסיר נודד" - תערוכת צילום של רביד בירן

מיוחד ללילה לבן: 100% פריז – עבודות וידאו ארט של אמנים צרפתיים

יהודה הלוי 57 תל אביב. טל: 077-4508010. www.gallerydanda.com

Talents Design גלריה לעיצוב השקת קולקציית 2010 – Treasures

קולקציית עיצובים לסביבת הבית המשלבת בין אלמנטים תרבותיים וסימבוליים לבין תפיסה עיצובית מודרנית

נחמני 34. טל: 03-6850666. www.talentsdesign.com פתוח 10:00 - 01:00

P8 "יוצאים בחוץ" פתיחת תערוכה

תערוכה של אמני הגלריה וחברים של אמני הגלריה

מיוחד ללילה לבן: פתיחה חגיגית ומתוקה הקהל מוזמן להביא עבודות נייר לתלייה בחזית הגלריה ביחד עם העבודות של האמנים האחרים. התלייה תלווה בהפנינג מתוק של פנקייקס שיוכנו במקום, יין, עראק ומוזיקה.

פוריה 8 יפו. טל: 050-8616001. P8gallery@hotmail.com פתוח עד חצות

RAWART "אתה נמצא כאן" תערוכה של אבי יאיר

אוצרת: אירנה גורדון

שביל המרץ 3, בנין 8, קומה 4, תל אביב. טל. 03-6832559. info@rawartint.com פתוח עד 23:00סטודיו 6B בית הספר לעיצוב ואדריכלות לילה לבן

בתוכנית:

* תערוכת בוגרי המכינה למקצועות העיצוב והאדריכלות
* מרתוני רישום מודל ערום בשלושה מפלסים בבניין החל מ 23:00
* מסיבת סוף שנה חגיגית.

החל מהשעה 21:00 ועד השעות הקטנות של הלילה. כניסה חופשית

סטודיו 6B רח' אחד העם 39, תל אביב 1-800-360366

דיזנגוף סנטר, הגלריה בקומה מינוס אחת "מאריאל לתלֿֿאביב" א-ב – גלויות על תלֿֿאביב

תערוכת גלויות המתארות את העיר העברית הראשונה במבט הומוריסטי ולעיתים ביקורתי, בעיצובם של סטודנטים בקורס "כתב וטיפוגרפיה" - לימודי תקשורת חזותית במרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון - בהנחייתו של המעצב גל זונשיין.

בין העבודות: "כחול לבN" של חוה ריים, "תל אביבי" של שני גראוס, "עירום שתייה וחוסר שינה" של נועה צייג .

סטודיו שוקי קוק – בית לאמנים

ביקורים פתוחים לקהיליית האמנים, לאוצרי אמנות ולקהל הרחב. הרצאות וסיור מודרך להכרת הציוד הטכנולוגי הייחודי לשעתוק יצירות אמנות, היחידי מסוגו בארץ .

דרך בן צבי 84, בניין פנרמה, קומת מרתף, אולם 17. טל' 03-6818181 www.kook.co.il

*** יהדות ***

המרכז לקבלה לילה לבן במרכז לקבלה

במרכז המבקרים: הרצאות מבוא לקבלה ברצף / /שאל את המקובל – שיעור אחד על אחד / תערוכת תכשיטי קבלה של מבחר אמנים ישראלים / הנחות ומבצעים על כל הספרים והקורסים לקבלה

באולם ההרצאות: סדרת הרצאות נושאיות עמוקות בקבלה . מחיר: 20 ₪ לכל ההרצאות

21:00 חלומות ופתרונות מתוך ספר הזוהר

22:00 ננו טכנולוגיה לנשמה

23:00 תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג "בעל הסולם"

24:00 שיעור עולמי עם מיכאל ברג בשידור חי – מארה"ב

על גג המרכז לקבלה: "הצופה על העיר" - הפנינג צעירים .

23:00 - 01:00 הרצאות בזק בנושאים שונים, סדנאות, מוזיקה קבלית ותיקון חצות. הכניסה חופשית

המרכז לקבלה תלֿֿאביב, רח' בן עמי 14 מהשעה 21:00. www.kabbalah.co.il טל 1-800-32-26-26

*** סיורים, הרצאות, סדנות ***

בית בן-גוריון והמכון למורשת בן-גוריון לילה לבן

20:00 - 24:00 סיורים מודרכים בבית בן-גוריון (החל ב-20:00 מדי שעה, סיור אחרון ב- 23:30)

20:00 - 21:30 הרצאה: מלחמות ישראל בראי הזמר העברי מרצה: מר יותם רגב

23:00 - 00:30 הרצאה: העמק הוא חלום? - אתוס ההתיישבות הישראלית בראי הזמר העברי מרצה: מר יותם רגב

כל הפעילויות ללא תשלום.

בית בן-גוריון, שדרות בן-גוריון 17, תל-אביב. טל' 03-5221010

משכנות רות דניאל "אין כמו יפו בלילות" סיור ביפו

סיור קסום ביפו לאור ירח. נלך לאורך סמטאות יפו העתיקה, דרך המנזר היווני והמסגד של אבו נבוט, ונצפה אל נמל יפו, הטומן בחובו סיפורי מסעות ונוסעים. משך הסיור: כשעתיים

מקום מפגש: כיכר השעון, בשעה 22:00. עלות מוזלת: 25 ₪

לפרטים והרשמה: 03-5264518, 054-2288958. ניתן לראות פירוט הסיור באתר: www.beit-daniel.org.il

פראנה יוגה שיעור יוגה לילי בשעה: 20:30

לאור נרות, במקום שהכי מזכיר את הודו בתלֿֿאביב, נתכנס לחויית התבוננות פנימה, נתרגל ביחד תרגול רך, מזמין, משקף, מלמד. תרגול המכיר בשעה, בזמן, במקום. ניתן לעצמנו את האפשרות להתכנס, להיות בשקט לכמה רגעים ולהתנתק מתלאות היום. תעביר את השיעור- סמדר ליבנה מורתנו האהובה.

השיעור ללא תשלום למתרגלים חדשים, ולמנויים קיימים מחוץ למנוי.

לאורך כל הערב וגם לאחר השיעור תינתן 10% הנחה על כל המנויים, לרגל הלילה הלבן.

פראנה יוגה, שד' בן גוריון 79 03-5230907 pranayoga.co.il


דרור רז פילטס, סניף סוזן- דלל שיעור פילאטיס-מזרן בשעה 22:00.

השיעור מיועד ל- 10 משתתפים בהרשמה מראש. עלות השתתפות 20 ₪.

יחיאלי 5 , מרכז סוזן דלל, נווה צדק, תל אביב. טל': 5108527 www.pilates.co.il


המכון הצרפתי ו המרכז לאמנות עכשווית קלישר שטיח מדיטציה - סדנת אמנות אינטראקטיבית

שטיח מדיטציה, יצירת אמנות משותפת... בעזרת הרגליים! סדנת אמנות אינטראקטיבית לכל המשפחה בהנחיית האמן הצרפתי יאן פאושר (jean faucheur), שעוסק באמנות במרחב הציבורי. האמן ידריך את המשתתפים כיצד "לצייר" בעזרת טביעת כפות רגליהם על גבי בד או נייר גדול.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש במייל: m.jomain@ambfr-il.org למידע נוסף: 03-79608000.

רחבת "ירושלימי", מרכז סוזן דלל .. בשעה-17:00

*** שופינג ***

מתחם גן החשמל - "חשמל לבן"

מתחם החשמל אוגד בתוכו מעצבים מתחומים שונים, בתי קפה, מרכזי ריקוד מוזיקה ותנועה, בתי קפה וברים. כל חנויות המתחם תישארנה פתוחות עד חצות לאירוע מכירה לילי. "סטודיו-פתוח" בסטודיואים לעיצוב ולריקוד - הקהל מוזמן לבקר ולהתרשם מהעשייה. תפריטים מיוחדים ללילה הלבן בבתי הקפה ובברים.
משתתפי הלילה הלבן 2010 במתחם החשמל

אופנה

אנג'לי (אופנה) – מקווה ישראל. מבצע: סבונים בקניה מעל 300 ₪ + 20% הנחה על פריטים בלבן www.anjaly.com

גוגה (בגדי ילדים) – החשמל 6. www.goga.co.il

זיקה - מקווה ישראל. מבצע: פריט לבן בקניה מעל 300 ₪

ישראל ארי - לבונטין 2.

לילך תמרי - לבונטין 4. מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪www.lilachtamari.com

מאיה בש - ברזילאי 13. מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪ www.mayabash.com

מורויוס - ברזילאי 13 מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪ www.morveyos.com

נונה אלגה (אופנה) – ברזילאי 6 מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪

נופר גלפז - לבונטין 7. מארחת את עינת קליפר (בגדי ים)+15% הנחה בלילה לבן.

פבריקה (אופנה) – לבונטין 6.

פראו בלאו (אופנה) – החשמל 8. פריט לבן בקניה מעל 300 ₪ www.fraublau.com

קרן אור ומיכל ניר (אופנה וצורפות) - לבונטין 6. www.kerenvemichal.com

רק שניה - לבונטין 1. http //www.facebook.com/pages/rq-snyh-t/115917391779938

שיין –רחוב הרכבת 12.

שרון לוי (אופנה) – ברזילאי 3.

תילתן - ברזילאי 5. מבצע: פריט לבן בקניה מעל 300 ₪www.tiltan.net

A+ - ברזילאי פינת החשמל. www.aplusfashion.com

סטודיוBLUSH - רחוב לבונטין 2. מבצע: הנחה של 20% על הקולקציה החדשה

Closet - הרכבת 12. פריט לבן בקניה מעל 300 ₪

Delicatessen- רחוב ברזילאי 5. מבצע: פריט לבן בקניה מעל 400 ₪

MY DESIGN - לבונטין 1

Tes - הרכבת 12. פריט לבן בקניה מעל 300 ₪. www.tesbags.com

Yana -החשמל 17 http //www.facebook.com/yanalulu#!/group.php?gid=53848946312תכשיטים ואביזרים

הגר סתת - לבונטין 13. מבצע: פריט לבן בקניה מעל 300 ₪ www.hagarsatat.com

כיסים – החשמל 8. מבצע: פריט לבן בקניה מעל 300 ₪ KISIM.COM

ליליאנה - הרכבת 4 www.lilianadesign.com מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪

מירה מורי- לבונטין 15 מבצע פריט לבן בקניה מעל 300 ₪

שני בר (עיצוב נעליים) – מקווה ישראל

Trekker (קורקינטים חשמליים) – ברזילאי 5 www.trekker-israel.co.il

בין הפטיש לסדן– מקווה ישראל. WWW.VERO.CO.IL

MAL - לבונטין 13.

Todojoya – החשמל 7.

פאולה ביאנקו – הרכבת 12.


ברים ובתי קפה

LOVEAT - ברזילאי פינת מקווה ישראל www.loveat.co.il

טקסי דרמי – החשמל 33. הופעה לכבוד הלילה הלבן.

http //www.facebook.com/profile.php?id=100000707123477

מכולת שכונתית – ברזילאי פינת לבונטין בשרות הציבור ובתאורה מלאה

D'pRoject (קפה ואופנה) – החשמל 12.

קפה זלמן - לבונטין 7

קפה סגל - לבונטין 16

אמנות ועיצוב

סטודיו OtotoוסטודיוPleg Dsign - לבונטין 9 . www.ototodesign.com

גלריה אלפרד – לבונטין 19 .הפנינג אומנותי בלילה הלבן. http //www.alfredgallery.com/
מספרות

אוריאל לוונדה - לבונטין 1 www.hatankala.co.il/Orel

תומר רשף (מספרה) – לבונטין 9.

http //www.facebook.com/pages/tl-byb/twmrsp-msprt/120127248004997

מחול ויוגה

יוגה בגן החשמל - לבונטין 9 www.goyoga.co.il

יוגה סטור - החשמל 13 www.yogastore.co.il

סטודיוPlay – לבונטין 7.
מתחם חנויות יהודה הימית

רחוב יהודה הימית (הנמצא בשיפוצים כרגע...) מכיל בתוכו אטרקציות רבות. בתי העסק והאמנים ברחוב פותחים את שעריהם לכבוד אירועי הלילה לבן.

ישתתפו:

סטודיו סלון 22, מקום לאמנות ותרבות - פסטיבל סווט לודג' – לאמנות, אופנה, מוזיקה, הופעה חיה מיוחדת ללילה הלבן כניסה חופשית - יהודה הימית 22.

סטודיו פתוח של האמן תמיר שפר - יהודה הימית 24.

חורחה - סטודיו לקדרות ואמנות - יהודה הימית 34.

קפה דינה - פעילות תרבותית מפתיעה - יהודה הימית 34

קפה עלמה - הקפה השכונתי בתפריט קריר - יהודה הימית 19.

'פלסטיק' - שוק אופנה ותרבות שוק אופנה ותרבות

חווית קניות לילית בשילוב עם מסיבת אופנה! חגיגה לכל חובבי האופנה, האומנות, המוזיקה והתרבות - לילה לבן של חווית קניות תרבותית מטריפה ומלאה ביצירה טרייה וחדשנית! 50 מעצבים צעירים יציעו למכירה פריטי אופנה פרי עיצובם: בגדים, תיקים, תכשיטים, אקססוריס ומוצרים מדליקים לבית! בחלל האירוע - מיצגי תיאטרון, הופעות חיות, וידיאו ארט ותערוכות צילום ואומנות.

'פלסטיק' - שוק אופנה ותרבות, קומת הכניסה של מגדל שלום, רחוב הרצל 1 תלֿֿאביב.

הכניסה חופשית בשעות: 19:00 - 4:00. www.telavivcity.com/plastiklavan

לפרטים נוספים: יעל אורנשטיין 054-3450859, רוני כהן 052-5323329 plastikshuk@gmail.com
המעצבת דניאלה להבי – אירוע פתיחה חגיגי של חנות הקונספט - שד' רוטשילד 21

סדנה לעיצוב תיק בהרכבה אישית

התיק - בצורת סל, עשוי מבד, מודפס מצד אחד בציור אילוסטרציה של שדרת רוטשילד ובצד שני לוגו המותג - עוצב במיוחד לאירועי לילה לבן. יחד עם התיק תינתן ערכה המכילה פיסות עור, שרשראות, רוכסנים ומתכות שונות וכן דף הוראות לעיצוב.

צוות המעצבים של המותג ובראשם דניאלה להבי, יחד עם הבלוגרית יערה קידר, יעזרו למעוניינים בעיצוב התיק. התיק והערכה ימכרו בעלות סמלית של 89 ₪

במהלך האירוע, ינגן די ג'י מוזיקה וקליפים יוקרנו על הקירות.

המעוניינים יוכלו להצטלם עם התיק ולהעלות את התמונה לאתר הפייסבוק.

חנות הקונספט של דניאלה להבי, שד' רוטשילד 21. טלפון: 1.599.546.546. בשעות 22:00 - 1:00

קניון "ויצמן סיטי" הפנינג לילה לבן

מופע ג'אז ברחבת הכניסה לקניון בשילוב דוכני אמנים, אקססוריז, יין, בירות ופינות ישיבה אלטרנטיביות

ויצמן 14 . טל' 03-6095257 www.weizmancity.co.il בשעות: 19:00 - 23:00.

*** מסיבות ***

אברקסס - DJ אדי – סט חדש לתוך הלילה.

אברקסס, לילינבלום 40. שעת פתיחה – 20:00 עד לקוח אחרון
גג- GAG

גג - רח' סעדיה הגאון 24 שעת פתיחה: 22:00 - 4:00
הרלינגר

הרלינגר, בן יהודה 69 . שעות פתיחה: מ-16:00 ועד אחרון הלקוחות

פאב השופטים

פאב השופטים, אבן-גבירול 39 (פינת רחוב השופטים) שעת פתיחה: החל מ-18:00
ויצ'נזה

ויצ'נזה, מנחם בגין 148 ץ שעת פתיחה: 22:00

יהושוע מסיבה מקסיקנית על פי מיטב המסורת:

כובעי סומבררו, מרגריטות, טקילות, נאצ'וס וחריף... הרבה חריף....

D.J. גילי מרקוס, רוק פופ ויציאות מקסיקניות.

יהושע, בן יהודה 22, פינת טרומפלדור. שעת פתיחה : 21:00.
לימה- לימה לילה לבן עם מוסיקה שחורה

D.J. אורי שוחט ינגן עד השעות הקטנות של הבוקר. מבצעים, פינוקים וקוקטיילים האווירת החג.

כתובת: לימה- לימה, לילינבלום 42 .שעת פתיחה: 21:30
MOLLY BLOOMS - IRISH PUB

מולי בלומ'ס, מנדלי 2 פינת הירקון 100. מ-16.00
מנזר לילה לבן במנזר

הופעות ממיטב אמני ה"מנזר" ברחבה - "חלוצי החלל", "צווחת העיט בנקיק", איתי גרופר, נועה גולנדסקי, "נאג' חמאדי", מאיה אבגר. ההופעות יתחילו בשעה 22:00

מנזר, אלנבי 60
סופרמרקט-supermarket

Supermarket, רח' הרכבת 6 שעת פתיחה: 23:00 - 6:00
פרלה מסיבת 80's – 90's

מסיבת ריקודים 80's – 90's . הקרנת סרטים קלאסיים משנות ה- 80 וה- 90 על גבי מסך ענק (בחזרה לעתיד, מועדון ארוחת הבוקר, נשק קטלני, ועוד...). מ- 18:00 ועד הבוקר...

בשעה 03:00 תוגש ארוחת בוקר: ג'חנון עם ביצה קשה, רסק וטחינה ירוקה.

פרלה, פלורנטין 8 . שעת פתיחה: 18:00
*** אוכל ***

תפריט מיוחד לכבוד הלילה הלבן –

ארוחות במחיר של 88 ₪ ליחיד, ו- 158 ₪ לזוג

מסעדות בכל רחבי העיר

1. 1. אבו עיסה יפו הקטנה, הדייגים 6, יפו

2. פרידה קאלו, לילינבלום 43, תל אביב

3. סופר סושי, אידלסון 10

4. ויטושה, יהודה הימית 3, יפו

5. מייקס פלייס, ראול ולנברג 24 רמת החיל

6. אוונגרד, הברזל 3

7. בטי פורד, נחלת בנימין 48

8. ריבר, אבן גבירול 20

9. מקס ברנר

10. הקפה של רוז'ט, מרזוק ועזר 2, יפו

11. יאפא, יהודה מרגוזה 33, יפו

12. אוליב ליף, הירקון 115, ת"א

13. גואטה, שדרות ירושלים 6, מול תיאטרון נגה, יפו

14. אילן'ס, אחד העם 14, מגדל אפריקה ישראל

15. אילן'ס, מגדל עתידים, רמת החייל

16. אילן'ס, קרליבך 20

17. פרימוורה, הירקון 105

18. האני ביץ', נחום גולדמן 6

19. סקאיי סושי, אבן גבירול 111

20. בר גיורא, בר גיורא 4 , דיזינגוף 64

21. לוקאס, מזא''ה 5, רובע לב העיר

22. קאמורה, נחלת בנימין 48

23. אבו נאסר חינאוי, קדם 130

24. קפה יפו, עולי ציון 11 שוק הפשפשים

25. צל הים, טיילת הרברט סמואל 76

יוני 27, 2010

טבח התורכים בארמנים


שרגא דושניק

טבח התורכים בארמנים – "לא תרצח!"

הסיפור מאחורי התמונה: אימי ז"ל ילידת הארץ (נולדה בין החומות) הוגלתה עם כל המשפחה על-ידי התורכים למצרים עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הם שהו כחמש שנים במחנה פליטים ליד אלכסנדריה. אחיה, שהיה גדול ממנה, החל לעבוד כשוליה באלכסנדריה, בחנותו של צלם ממוצא ארמני.

מכיוון שהאח היה מאוד מוכשר, ותוך שנתיים הפך לבעל מקצוע מעולה, שלח אותו בעל החנות לפתוח חנות צילום (צלמניה) בעיר בריסל אשר בבלגיה. וכך לימים אח אימי, שהוא דודי, ומרדכי שמו – הפך לצלם החצר של המלך בודואן.

התמונה הזו שמורה במשפחתנו שנים רבות והועברה ארצה לידי אימי על ידי אותו דוד (מרדכי), שנשאר בקשרים אמיצים עם הצלם מאלכסנדריה.

בתמונה נראים חיילים תורכיים (מלאי גאווה ימ"ש) לאחר טבח שביצעו בארמנים. תמונה זו לא ראתה אור יום מאז "עלייתה" ארצה, והרגשתי לנכון להפיצה בעזרתכם נוכח האירועים הקורים עכשיו, ובמיוחד מול ההתבטאויות הבוטות של התורכים.
שרגא דושניק

איך מגיעים להציג במוזיאון תל-אביב ?


איך מגיעים להציג במוזיאון תל-אביב ?

יוני 22, 2010

Levendel&Bloch Gallery Ein Hod Artists' Village


Levendel&Bloch Gallery Ein Hod Artists' Village

יוני 19, 2010

ברוך שעשני אשה


ברוך שעשני אשה

יוני 18, 2010

תערוכה: "האיום" רפאל ,רפי מיימון, גלריה לבנדל-בלוך, עין-הוד

Barack Hussein Obama

painting by Raphael Maymon
גלריה לבנדל-בלוך
מתכבדת להזמינכם לתערוכה
"האיום"
רפאל מיימון
19.6.10-27.6.10
פתיחה שבת 19.6.10 שעה 12.30
דברים: מר אליעזר(מודי) זנדברג-שר המדע לשעבר
במעמד ראש המועצה האזורית חוף הכרמל מר כרמל סלע
סאונד: קאי בן דב
אוצרת: נחמה לבנדל
פרטים גלריה לבנדל-בלוך, כפר האמנים עין-הוד
טל: 04-9841457, - 054-4546530
חאן ו יקב סמדר מזכרון יעקב נותנים חסות לתערוכה
האמן רפאל,רפי, מיימון מציג בתערוכה מיצב ובו ציור פורטרט מדויק של הנשיא אובמה.
על פניו מופיע זבוב ענק מימדים כשבחלל החדר נשמע הזבוב הטורדני שלא מוצא מנוח ומטריד את שלוות הנשיא. את עבודת הסאונד יצר קאי בן – דב.

רפאל ,רפי מיימון - אמן רב תחומי ופעיל חברתי מזה שנים רבות מתייחס בעבודתו האמנותית למציאות היומיומית בארץ ובעולם.

"החיים הם אגדה אחת גדולה" אומר רפאל,רפי, "ההיסטוריה האנושית נכתבת ונערכת יום ביומו על ידי בני אדם, אובמה ככל מנהיג מעצמת על , מעצם מהותו תפקידו ובחירותיו המוסריות מהווה חלק פעיל בהיסטוריה. באותה מידה שהיה מסוגל במחי יד לחסל את הזבוב
הטורדני למול מצלמות הטלוויזיה , מנסה כקודמיו לרסן את הטרור העולמי.
הרעיון הפוליטי במיצב של רפאל מיימון מרומז וממוקד לנקודה אדומה זעירה על גו הזבוב כמטרה המסומנת בקפידה.

האיום – פורטרייט הנוצר בטכניקה מעורבת - מצויר בצבעי אקריליק המונחים בקפידה ובצפיפות על גבי קנווס (200X150) בעזרת שבלונה נקודתית, כריות אצבעות האמן ומכחול כשזבוב מפוסל תלת מימד נח על פניו .
הצופה חש קטן ומאוים ביחס לגודלה של העבודה.

באמצעות השמע אמן הסאונד קאי בן דב מוסיף למתבונן בציור תחושת אי נוחות הקיימת בדרך כלל במצבים מאיימים .

יוני 17, 2010

" האיום " עמנו אל, פרשת השבוע


פרשת עמנו אל
בג"ץ קבע היום (חמישי) כי על ההורים מ עמנו אל, שנשלחו למאסר, להתייצב עד השעה 17:00 בתחנת המשטרה במגרש הרוסים בירושלים כדי להתחיל בריצוי מאסרם. זאת, לאחר שנציגי ההורים דחו את בקשת העותרים נגדם לדחות את ריצוי העונש עד יום ראשון כדי לאפשר להגיע לפשרה. בתחילה אמורים היו ההורים להתייצב בבית העצר עד 12:00, אך בעקבות בקשת העותרים, עמותת "נוער כהלכה", דחו השופטים את מועד ההתייצבות בשעה.

בשעות הצהריים התאספו עשרות אלפי אנשים בבני ברק כדי להפגין נגד החלטת בג"ץ. ההמונים הניפו שלטים "בחרנו בתורה", "חינוך יהודי לכולם נגד התערבות הבג"ץ", "אסירי עמנואל שלוחי עם ישראל". במקום נמצאים כל רבני העיר, בהם האדמו"ר מגור, הרב ניסים קרליץ, ראש העיר בני ברק יעקב אשר, וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן.

חלק המפגינים מתכננים לצאת מבני ברק לכיוון ירושלים שם צפויים כ-45 אלף איש ללוות את ההורים עד כניסתם למאסר. משטרת ירושלים אישרה קיום תהלוכה בהשתתפות 20 אלף בני אדם, והיא נערכה בכוחות מתוגברים על מנת למנוע עימותים והפרות סדר.

מארגני ההפגנה הקימו אמש חפ"ק, מינו סדרנים ודוברים, קבעו תחנות עזרה ראשונה ואמרו כי בכוונתם לקיים תהלוכה שקטה. במודעות שפורסמו היום קראו הרבנים להימנע מאלימות. ירח טוקר, דובר העצרת, אמר כי "הימנעות מאלימות היא אחד הדגשים המרכזיים של המארגנים. אנחנו רוצים למחות נגד פסיקת בג"ץ, ולהצהיר שבשבילנו, לאור פסיקת בג"ץ,
"התורה קודמת לכל"

בציבור האשכנזי, ההתגייסות להפגנה מלאה, חסידים וליטאים כאחד. מנהיג הציבור הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב, הודיע כי יצטרף בעצמו לתהלוכה, וכך גם האדמו"ר מגור, וכל בכירי הרבנים והאדמו"רים. הרב אהרן לייב שטיינמן, הנחשב בעל הסמכות בנושאי חינוך בציבור החרדי, קרא לכל ראשי הישיבות ומוסדות החינוך לשבות מלימודים בשעות הצהריים, כדי לאפשר לתלמידים ולתלמידות להגיע להפגנה
קישור לכתבה : עמנו אל
קישור: "האיום"

ד"ר סולי שאהוור "אנטישמיות ברפובליקה האסלאמית של איראן"

"ישראל חייבת להיעקר מהשורש ולהימחק מההיסטוריה" - כתובת על גבי טיל "שהאב 3" במצעד צבאי בטהראן
עלי ח'אמנאי מנהיג איראן: "כיום היוקרה, האחדות והאינטרסים הלאומיים שלנו תלויים בעמידה מול הגידול הסרטני של המשטר הציוני... רבות מבעיותיו של עולם האסלאם, מקורם בקיומו של הגידול הסרטני של המשטר הציוני בגופו העצום של עולם האסלאם..." ("כיהאן", 1 בינואר, 2002). *אפיון כללי *על בסיס מאמרו של ד"ר סולי שאהוור מאוניברסיטת חיפה "אנטישמיות ברפובליקה האסלאמית של איראן" (אוגוסט 2002). במהפכה האסלאמית ובכינון רפובליקה אסלאמית באיראן ביקש האייתאללה רוחאללה חומייני לחדש את הח'ליפות האסלאמית, בה תהיה קהילה מוסלמית אחת, אשר יישומו בה הלכות חוק המוסלמי (השריעה) ומסורת הנביא. כך, בדומה למסעי הג'האד של הנביא מוחמד נגד הכופרים, יצא גם המשטר האסלאמי בהנהגת חומייני למלחמת חורמה נגד הכופרים של התקופה ובמרכזם שני השטנים: "השטן הגדול" ארה"ב ו"השטן הקטן" ישראל. 1. הן ההלכה השיעית והן תורתו של חומייני מגדירים את היהודים, בדומה לבני דתות אחרות שאינם מוסלמים, כופרים ולכן גם טמאים. חומייני ראה ביהודים את אויבי האסלאם מראשיתו ועד היום. דימויו השלילי של היהודי בעיני חומייני וראשי המשטר האסלאמי התחזק עוד יותר משום שהיהודים ו"הציונות העולמית" זוהו כבעלי בריתו של השאה המושחת והנצלן וכמי שגוזלים את זכויותיהם ואדמתם של הפלסטינים. הנושא הפלסטיני היווה ומהווה את אחד מאבני היסוד במתן לגיטימציה למשטר האסלאמי באיראן ובהצדקת עמדתה השלילית כלפי היהודים, ישראל ותהליך השלום כולו במזרח התיכון. 2. עפ"י תפישתם האידיאולוגית של אנשי הדת השולטים באיראן אין היהדות נחשבת לאום, אלא דת, ועל כן אין היהודים ראויים או זכאים בהכרח למדינה משלהם (משום שהם נעדרים את הבסיס הלאומי להקמת מדינה). אם כך, אין מקום למדינה יהודית, בוודאי שלא על אדמה מוסלמית (פלסטין), תוך הפרה של זכויותיהם החוקיות של מוסלמים (הפלסטינים), וכמובן שלא עם שליטה בירושלים המקודשת לכל המוסלמים. 3. ראיית היהודים כמי שזוממים להשתלט על העולם כולו מושרשת היטב אצל ראשי המשטר האסלאמי באיראן. בתפיסתם יש ליהודים חלק גלוי או נסתר בכל אירוע או משבר בינלאומי; הם שולטים בתקשורת העולמית (ובכלל זה גם בתעשיית הקולנוע, בעיקר האמריקאית); הם יסדו את מסדר "הבונים החופשיים" בכדי לממש את מזימותיהם לשלוט בעולם ולמנוע את התפשטות האסלאם; הם מפעילים לחץ על מוקדי קבלת ההחלטות בארצות הברית ואירופה; הם אף הואשמו בכך שהם תומכים בקבוצות טרור בעולם בכדי ליצור משברים. משום כך הם מהווים איום וסכנה עולמיים. אחת ה"הוכחות" העיקריות לביסוס האשמה זו היתה ועודנה "הפרוטוקולים של זקני ציון", התופסים מקום מרכזי בספרות האנטישמית היוצאת לאור באיראן. 4. הכחשת השואה: השימוש שעושים היהודים בממדי השואה נועדה, עפ"י השקפתם של ראשי המשטר האסלאמי באיראן, להטעות את העולם באשר למטרותיהם האמיתיות. אמנם המשטר האיראני לא הכחיש באופן רשמי את התרחשותה של השואה, אבל הוא מנסה לגמד, מחד, את ממדיה, ומאידך נותן כיסוי נרחב למטילים ספק בממדיה ואף לאלו המכחישים אותה. 5. בעקבות הביקורת הבינלאומית של מצב זכויות האדם באיראן מגלה המשטר זהירות רבה יותר בהתבטאויות אנטישמיות, ומנסה למקד התקפותיו הארסיות נגד 'הציונות' ו"ישראל". ברם השנאה ליהודים תוך קריאה לחיסולה של מדינת ישראל היא כה גדולה עד, כי אפילו אינטרס המשטר אינו מונע, מפעם לפעם, פרץ של התבטאויות, אירועים וקריקטורות אנטישמיות. חשוב לציין, כי במדינה בה המשטר מצנזר את העיתונות בצורה חריפה המנוגדת לכל עיקרון של חופש ביטוי, התרת פרסומים אנטישמיים בעיתונות, ובמיוחד זו "מטעם", משמעותה המעשית היא שפרסומים אלו מייצגים את עמדת מנהיגיה הדתיים של איראן, או שלכל הפחות אין הם מתנגדים לתוכנם. 6. "הפרוטוקולים של זקני ציון": הגרסה האיראנית
"הפרוטוקולים של זקני ציון" תופסים מקום מרכזי בספרות האנטישמית היוצאת לאור באיראן. הספר יצא לאור במהדורות שונות, מתורגמות מערבית. הראשונה שבהן יצאה בקיץ 78', במהלך המהפכה האסלאמית, ככלי ניגוח נוסף נגד השאה, ישראל והיהודים. ב-85' הודפסה באיראן מהדורה חדשה של ה"פרוטוקולים" והופצה בקנה מידה נרחב על ידי ה"ארגון להפצת האסלאם, המחלקה לקשרים בינלאומיים" בטהראן. אחת הקרנות העשירות ביותר באיראן, הקרן של אסתאנה - י - קודס י -רזוי (מקדש האמאם רזא במשהד) מימנה את המהדורה של ה"פרוטוקולים" אשר יצאה לאור בשנת 94'. חלקים ממנה אף פורסמו בעיתון הקיצוני "ג'ומהורי אסלאמי" תחת הכותרת "ריח הדם, מזימות הציונות" 
(7 במרס 94').
קישור: כתבה
קישור: "האיום"

רפאל, רפי מיימון, תערוכה- דוד בן גוריון


האמן:רפאל, רפי מיימון; הפסל: עשוי פיברגלס וצבוע אקריליק
התערוכה: "הזקן",
דוד בן גוריון ומורשתו בראי האמנות בישראל
בין האמנים המשתתפים בתערוכה: אבישי אייל, אבנר כץ, אורי ליפשיץ, אורי פינק, בנו רותנברג, דוש (קריאל גרדוש), דוד טרטקובר, דוד פרלוב, דוד רובינגר, דן רייזנר, חאדר ואשח, חנוך פיבן, יאיר גרבוז, יעקב אגם, מוטי מזרחי, מושיק לין, מיכה ברעם, מישל קישקה, משה גרשוני, נחום גוטמן, פאול גולדמן, פאריד אבו שאקרה, פנחס ליטבינובסקי, ראובן רובין ואחרים, חלקם זוכי "פרס ישראל".
קישור לכתבה: "הזקן"
קישור: רפי מיימון

יוני 15, 2010

האיום

מחמוד אחמדינג'אד הפך למושא דאגתם של נשיא ארה"ב
עם זאת, לא הרבה אנשים בעולם המערבי מבינים, כי מאחורי הטרמינולוגיה והצהרת הכוונות של המנהיגות האיראנית מסתתרים בעומק רבדים היסטוריים תיאולוגים ורוחניים של זרם השיעה. פלג השיעה האיסלאמי התגבש כמפלגה פוליטית-דתית לוחמת בשנת 680 לספירה. זה קרה כאשר תומכיו של עלי ובניו (חתנו ונכדיו של הנביא מוחמד) חשו עשוקים, מדוכאים ונגזלים, והחלו לתבוע בכוח את הבכורה על האיסלאם מן החליפים המושחתים, לשיטתם, אשר עלו לשלטון עם מות הנביא
לדברי המזרחן אל"מ (מיל') איני עבאדי, "מניעיו של האיום השיעי (חיזבאללה ואיראן), שמהווה סכנה קיומית על מדינת ישראל, טמונים, במידה רבה בהיסטוריה ובתיאולוגיה השיעית שהתפתחה במשך מאות השנים. לו היו לומדים במחוזותינו לעומק את מהותה של התיאולוגיה השיעית, היו מבינים את עוצמת המוטיבציה האקטיביסטית של זרם האיסלאם הזה.
"נכון להיום קיימים מעט מאוד קורסים באקדמיה שמלמדים שיעה, ואין אפילו ספר אחד בעברית שדן בנושא! אני מאוד מודאג מן המצב הזה, כיוון שהיעדר ידיעה בנושא השיעי מוליד חוסר מודעות לעוצמת "האיום", וחוסר המודעות הזה עלול להוביל להיעדר עשייה".

לדעה הזו מסכים גם ד"ר אסף מליח, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, שלדבריו "להכרת השיעה ולהכרת התמורות שחלו בה יש חשיבות רבה, בבחינת דע-את-האויב". מליח אומר, כי באקדמיה מלמדים איסלאם שיעי, אולם במספר שעות מצומצם ביחס לשעות המוקדשות ללימוד האיסלאם הסוני. "להערכתי, יש כאן בפירוש החמצה, כיוון שהאיום השיעי מצפון (חיזבאללה) וממזרח (איראן) הוא איום קיומי ממשי על ישראל. אמנם, טובי החוקרים בעולם בסוגיה השיעית נמצאים בארץ, אבל הוראת הנושא באקדמיה חייבת לעבור שדרוג".
תחושת עוול היסטורי

גם פרופ' אמציה ברעם, ראש מרכז מאיר ומרים עזרי באוניברסיטת חיפה, ומומחה לשיעה בעולם הערבי המודרני מצר על כך שלא קיימים מספיק הבנה, ידע וסקרנות לעולם הזה. "ללא ספק, עקרונות הדת השיעית וההיסטוריה שלה מתורגמים היום על-ידי המנהיגים השיעים למעשים פוליטיים וצבאיים".

פרופ' ברעם: "האספקט האקטיביסטי שהיינו עדים לו במלחמת לבנון השנייה מוצא לו סימוכין כבר באירוע של 'טבח כרבלא' בשנת 680 לספירה, האירוע ההיסטורי שבו התהווה הזרם השיעי כסיעה דתית. מגיע האימאם חוסיין (בנו של עלי ונכדו של מוחמד) להילחם מול חליפות בית אומאיה בכרבלא ונותר עם 72 חיילים תומכים, מול 5000 חיילים של החליף יזיד. בקרב הזה נלחמים הוא ואנשיו על "הצדק", על הדת הנכונה, על עושק בכורת האיסלאם שנגזלה ממשפחתו. לוחמיו נלחמים עד טיפת הדם האחרונה בגישה של 'ייקוב הדין את ההר', או אם תרצו 'לכבוש או למות'.
קישור לכתבה: אפוקליפסה עכשיו

ביום שבת 19.6.2010 בשעה 12.30 תפתח תערוכה "האיום" בגלריה לבנדל-בלוך בכפר אמני עין-הוד
האמן רפאל, רפי מיימון מציג בתערוכה זו פורטרט רב מימדים של נשיא ארה"ב ברק אובמה כשעל פניו זבוב גדול בתלת מיימד
אומן הסאונד קאי בן דב יצר יצירת זמזום הזבוב ע"י סינתוז ודימוי תנועתו בחדר. יצירה לארבע רמקולים.
אחת ממטרות התערוכה היא ליצור ולעורר דיון בנושא "האיום"

תערוכה: האיום גלריה לבנדל בלוך עין-הוד

Barack Hussein Obama

"האיום"
עבודה של רפאל, רפי מיימון
painting by Raphael Maymon

"זבוב בחדר - איום"
יצירת זמזום הזבוב ע"י סינתוז ודימוי תנועתו בחדר. יצירה לארבע רמקולים.
באמצעות השמע אמן הסאונד קאי בן דב

צרעה אחת ושני זבובים
צרחים מר ופרשים כף שם
הקוץ – אבוי לנפשם! –
באחוריהם בא ונקבם

"קטינא כל־בו" , חיים נחמן ביאליק

גלריה לבנדל-בלוך
עין-הוד
19.6.2010 שעה 12.30
חסות: חאן ויקב סמדר זכרון יעקב

פרשת יתרו עם שחבל"ז חז"ל


פרשת יתרו עם שחבל"ז חז"ל

יוני 13, 2010

النبي روبين נבי רובין


מצא עוד סרטים כאלה ב-Ein Hod עין הוד

נבי רובין הינו מבנה קבורה ומסגד מוסלמי שנבנו בתקופה הממלוכית (1260-1516 לספירה) במהלך המאה ה-15 לספירה. על פי המסורת המוסלמית כאן קבור ראובן בנו של יעקב. האתר שוכן בסמוך לנחל שורק והוא בנוי משילוב של אבני כורכר מקומיות ואבן גיר. את המתחם מקיפה חומה בנויה שחלקים נרחבים ממנה נראים עד ימינו, ובמרכזו נטוע עץ תות עתיק. עד ראשית שנות ה-90 כלל המתחם גם צריח גבוה, אם כי בחורף הקשה של שנת 1991 הוא קרס. עוד מדורות קודמים ועד לשנת 1948 היווה המקום בשלהי הקיץ, עם תום האסיף, מוקד עלייה לרגל (זיארה). כאן ערכו ערביי האזור הילולה שנמשכה לא פחות מ-30 יום. העלייה לרגל למתחם בנבי-רובין היתה השניה בגודלה ובחשיבותה בקרב ערביי ארץ ישראל, אחרי הזיארה לנבי מוסא. הסביבה כולה בסמוך למתחם נבי רובין הייתה קדושה בעיניי המוסלמים, ומקומות שונים באזור נקראו על שמו של ראובן. כך נקרא נחל שורק ואדי רובין ויבנה ים בשם מינת רובין (נמל ראובן). בשנים האחרונות במסגרת גילויים מחדש של "קברי הצדיקים" אימצו גם יהודים דתיים את האתר כמקום קבורתו של ראובן בן יעקב. כיום סובל מתחם נבי רובין מהזנחה כללית, לכלוך, ומתהליך מתקדם של התפוררות שרידי המבנים והחומה. למתחם פוטנציאל גבוה להפוך לאחד האתרים המובילים בסביבה, אם כי עד כה מסיבות שקשה להבינן אף גוף לא הרים בינתיים את הכפפה.

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count