כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

נובמבר 01, 2009

בועז טל - גלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר

עין הוד חדשות
תערוכה

בועז טל - גלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר

תערוכה חדשה בגלריה האוניברסיטאית- בועז טל: בועזהבה
הפתיחה ביום ה' 12 בנובמבר 2009,.
אוניברסיטת תל–אביב

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר

יד מישל קיקואין

מתכבדים להזמינך לפתיחת התערוכה

ב יום חמישי, כ"ה בחשון תש"ע, 12 בנובמבר 2009 ,

בשעה 20:00

בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר

קריית האוניברסיטה, רמת–אביב

דברי פתיחה:

פרופ' חנה נוה, דקאן הפקולטה לאמנויות

ע"ש יולנדה ודוד כץ

בועז טל

פ רופ' מרדכי עומר, אוצר הגלריה האוניברסיטאית

לאמנות ע"ש גניה שרייבר

הקטלוג בסיוע:

הקרן לקטלוגים באמנות ע"ש ורדה יורן

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

Tel Aviv University

The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts

The Genia Schreiber University Art Gallery

Michel Kikoïne Foundation

cordially invite you to the opening of the exhibition

On Thursday, November 12, 2009, 8:00 p.m.

At The Genia Schreiber University Art Gallery

Tel Aviv University Campus, Ramat Aviv

Opening addresses:

Prof. Hannah Naveh, Dean, The Yolanda

and David Katz Faculty of the Arts

Boaz Tal

Prof. Mordechai Omer, Curator of The Genia

Schreiber University Art Gallery

Catalogue published with the generous support of:

The Varda Yoran Art Catalogue Fund

Israel National Lottery Council for the Arts

בועז טל: בועזהבה

Boaz Tal: Boazahava

The gallery will be open to the public

Sundays through Thursdays, 11:00 a.m. – 7:00 p.m.

Tel.: 972-3-6408860 / E-mail: mordechaio@tauex.tau.ac.il

הגלריה פתוחה לקהל בימים א-ה, בשעות 19:00-11:00


אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count