כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

נובמבר 17, 2010

חג הקורבן המוסלמי עיד אלאדחא, ד"ר אבי אלקיים

אני מציע לקבוע את חג הקורבן המוסלמי עיד אלאדחא כחג משותף של כל אזרחי מדינת ישראל. חג זה נחוג לזכר נכונותו של אברהם אבינו להקריב את בנו במצוות האלוהים. לפי הקראן אברהם חלם כי אלוהים ציווה עליו להקריב את בנו יחידו. שמו של הבן לא נזכר בקראן. לפי מסורות קדומות בפרשנות הקראן הכוונה היא ליצחק. ואולם המסורת השלטת היום אצל רו...ב המוסלמים היא כי הבן הוא ישמעאל. בין כה ובין כה רעיון העקידה הוא משותף ליהודים ולמוסלמים. רעיון העקידה הוא עמוק מיני ים ונודעו לו משמעויות מרחיקות לכת בחוויה הדתית, הרוחנית-המיסטית, הפוליטית, החברתית, הפסיכולוגית והפסיכואנליטית. סבור אני כי על התרבות הישראלית המתחדשת לאמץ לחיקה את חג הקורבן כיום התמודדות על פרשת העקידה ולקבוע ברשימת החגים הרשמיים של מדינת ישראל את חג הקורבן
קישור: דרך אברהם

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count