כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

נובמבר 14, 2010

בצלאל שץ - מונוגרפיה / גדעון עפרת

בצלאל שץ - מונוגרפיה / גדעון עפרת

א. ישראל של שנות החמישים התבוננה בזלזול במודרנה האמריקנית וראתה בה בן ממזר ועלוב של אמנות אירופה, בעיקר של צרפת. בתל־אביב טרם הבינו את עומק המהפך האמנותי שחל במהלך שנות הארבעים. רק במחצית שנות השישים התחילו להבין זאת. אך אז כבר היה הדבר מאוחר מדי בהקשר ליצירתו של בצלאל שץ.

ב. בצלאל שץ לא זכה לברכתו של יוסף זריצקי (1985-1891), הכהן הגדול. ללא ברכה זו מעטים סיכויי ההצלחה של אמן ישראלי בשנות החמישים ואילך. מה גם שבצלאל שץ נמנה (יחד עם רעייתו, לואיז) עם ראשוני המתיישבים בכפר האמנים, עין־הוד, זמן קצר לאחר היווסדו ב־1953, משמע, הצטרף למרסל ינקו (1984-1895), יריבו האמנותי של זריצקי.

ג. הקשר ההדוק בין בצלאל שץ לבין הסופר האמריקאי הנודע, הנרי מילר, אפשר שנתפש כאן כחסות ספרותית מדי, אולי גם כ"פרוטקציונריות" של קרוב־משפחה. ההפשטה הישראלית של שנות החמישים ראתה ב"ספרותיות" תואר גנאי, ועל נקלה יכולה הייתה לדון את אמנותו של בצלאל שץ כ"אילוסטרטיבית" (ואמנם, בצלאל שץ לא חדל ליצור ולהציג איורים, בצבע וברישום, לספריו ולסיפוריו של מילר)

ד.הנתק הארוך מהארץ, שנמשך, כזכור, משנת 1930 ועד ל־1951, תבע תשלום גבוה בדמות אי־התחברות אמנותית לתרבות ולטבע המקומיים. רק בשנות השישים יסגל בצלאל שץ ים־תיכוניות לציוריו, ואילו עיקר פנייתו לסימנים לאומיים וארכיאולוגיים (אמנם בלהט מקומי, שעוצמתו כעוצמת הנתק שקדם לו) ימצא את ביטויו בעיצובים דקורטיביים בנחושת, בברזל, בקרמיקה, בפרוכות ועוד. ציוריו המופשטים־מאגיים, אלו שהקנו לו תהילה בארצות הברית ובאירופה, ויידמו ככל שיידמו לציורים ממחנה "אופקים חדשים" (ואפילו יפורשו ב־1953 בידי מרדכי נרקיס כביטוי למסורות החזותיות של העולים החדשים...)-הציורים המופשטים הללו סבלו מנתק תרבותי
קישור לכתבה במלוה: בצלאל שץ

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count