כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

יולי 24, 2010

"מתי תבוא הגאולה?" עקבתא דמשיחא

רק לאחר פטירתו גילו בני משפחתו של הרב מרדכי אליהו כי הוא היה חבר בבית דין של מקובלים שהתכנס כמעט מדי שנה כדי לקבוע: "הגיע זמן הגאולה". ראש ההרכב ביקש שהרב ייקבר עם פסקי הדין, "כדי להראות את הנימוקים לבית דין של מעלה"
"מתי תבוא הגאולה?"
"זהו סיפור שהנוגעים בדבר ביקשו לא לגלותו, אך כעת, כשלצערנו, מו"ר (מורנו ורבנו - ק.נ) הרב זצ"ל עלה לישיבה של מעלה, כבר יש לנו רשות לספרו.
"לפני שנים רבות, כינס חכם ישועה בן שושן שליט"א מספר מקובלים גדולים, ויחד הם הקימו בית דין. בבית דין זה הם דנו בענייני גאולה, ולאחר דין ודברים, וסנגוריא גדולה על עם ישראל, פסקו כי עם ישראל כבר ראוי לקבל משיח צדקנו.
"מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כיהן כדיין באותו בית דין של אהבת ישראל, שהרי מי מתאים יותר ממנו ללמד סנגוריא כזו על עם ישראל? בית דין זה התכנס כמעט מדי שנה בשנה וערך דיונים רציניים, והיה פוסק שוב ושוב כי עם ישראל אכן מוכן לגאולה.
"בליל ההלוויה של מו"ר הרב זצ"ל, מספר שעות לאחר היוודע הבשורה המרה, ניגש חכם ישועה בן שושן שליט"א אל בני
משפחת אליהו וסיפר להם את הסיפור. בפיו הייתה בקשה אחת: שהרב ייטמן עם אותו גזר הדין שפסק בית דינו. בני המשפחה הסכימו לכך, ומי שהסתכל היטב בהלוויה מבעד לדמעות יכול היה להבחין שבתוך התכריכים מבצבץ לו קלסר גדוש דפים. היה זה אותו קלסר שבו תייקו הדיינים הצדידים את דיוניהם ופסיקתם שהגאולה צריכה להגיע.
"'תיקח את זה איתך, ותראה לבית דין של מעלה את הנימוקים שלנו כאן למטה', ביקש חכם ישועה ממו"ר הרב, 'תאמר להם שעם ישראל, שעבר את כל גזירות השמד של הגויים ועדיין נשאר יהודי כבר ראוי! תאמר להם שהגיע זמן הגאולה".
קישור: "מתי תבוא הגאולה?"

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count