כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

דצמבר 15, 2009

ציון גז מברך הדלקת נר חנוכה עין הוד 2009


ציון גז מברך הדלקת נר חנוכה עין הוד 2009
הנרות הללו אנו מדליקין
על הניסים ועל הנפלאות
ועל התשועות ועל המלחמות.
שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו
בימים ההם, בימים ההם
בימים ההם, בזמן הזה.

על ידי כוהניך, כוהניך הקדושים
וכל שמונת ימי החנוכה
הנרות הללו קודש הן
ואין לנו רשות להשתמש בהם,
אלא לראותם בלבד
ואין לנו רשות להשתמש בהם,
אלא לראותם בלבד.

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count