כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

ספטמבר 13, 2008

חוני המעגל קורבן


חוני המעגל קורבן
עריכה אייל שרייבר

"...חוני המעגל בשעה שנצטרכו ישראל לגשמים ונתכנסו אצלו ואמרו לו התפלל עלינו שאנו צריכין למטר, מיד עג עוגה ועמד בתוכה לקיים מה שנאמר (חבקוק ב) "על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי", התחילו גשמים מנטפין, אמר לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה התחילו הגשמים יורדים כתקנן..."מדרש תנחומא, כי תבא, פרק ד

חוני המעגל עין הוד בבושקה

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count