כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

מרץ 06, 2011

עדלאידע - פורים תשע"אעדלאידע - פורים תשע"א
16.3.2011 שעה 15.30
כפר הנוער ימין אורד

הצעת חוות שיח לדגם של "יער קהילתי"

רקע
לאור השרפה והשלכותיה בכלל, ומיזם היער הקהילתי בפרט. בכוונתנו להציע דגם בר-קיימא של סביבה חינוכית חקלאית. יש לציין כי הדגם המוצע פועל כתוכנית ניסיונית מזה כשנתיים, בפינת החי של ניר-עציון
חזון
אנו מציעים להקים חווה ברוח החקלאות העתיקה שתפעל ותשמש כלב פועם וחי לפעילות בשטח היער הקהילתי. פעילות החווה כמוקד היער הקהילתי תאפשר חיבור חוויתי מעשי לאדמה ולימוד היכרותי של הסביבה הקרובה- האדם והטבע.
רציונל
נוכחות צוות החווה (מחנכים, חניכים ומתנדבים) בשטח היער הקהילתי תאפשר הקמת מיזמים שונים לעיבוד שטחי היער על ידי הקהילה ותחזוקתם השוטפת לאורך זמן כבסיס לפעילות חינוכית.
אופן הפעולה
החווה תתבסס בעיקר על עדר עזיי מרעה לחלב עם אפשרויות לגידול של כבשים ובהמות בר המיועדות להשבה. בשטח החווה יוקמו לול מטילות של ביצי חופש, כוורות דבש, סוסים ופינת חי קטנה. כמו כן יש צורך בהקמת מספר מבנים לצרכי חינוך ועבודה, כגון: כיתות לימוד, מחסן כלים ושטח מקורה לצאן.
פיתוח שטח היער הקהילתי הסובב את החווה יכלול חלוקת בוסתן של: עצי פרי ארץ ישראליים, עצי בר מקומיים, צמחי תבלין ומרפא, חלקות לגידולים עונתיים, חקלאות במדרון-טראסות ואיסוף מי גשמים.
החווה תאפשר פעילות רב מגזרת ורב גילאית במסגרות שונות, כגון:
עבודה שוטפת.
פרויקטים מקומיים.
סדנאות וחוגיי העשרה.
כיתות לימוד ועבודות חקר.
ימיי התנדבות.
חלקות לעיבוד עצמי.
ההיבט הכלכלי
החווה תשאף לעצמאות כלכלית על בסיס תוצרת החווה ועבודות קבלניות שונות, ולא תשען על הכנסות מחינוך ותרומות בלבד. הפעילות תעשה בחסות "עמותת שיח" שהוקמה מבעוד מועד לצורך מטרה זו. עצם העובדה שדגם מסוג זה פועל מזה שנתיים באזור בהצלחה מקצר את חבלי הלידה ויאפשר מעבר הדרגתי בהתאם לצרכים ולנסיבות.
אנו מאמינים שעל מנת לקדם את היער הקהילתי דרושה נקודה בסיסית וקבועה של נוכחות בשטח אשר תאפשר את פיתוחו וקיומו של המיזם.

על מנת להפוך את החזון למציאות נודה לכם על שיתוף פעולה


אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count