כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

ינואר 15, 2011

ט"ו בשבט תשע"א

ט"ו בשבט תשע"א
השקת מיזם "בין ישוב ליער"

תושבים למען שיקום הכרמל
ממשק יערני ושיתוף הקהילה בשיקום יערות הכרמל

האירוע יתקיים ביום חמישי ה 20.1.2011
יחל בימין אורד בשעה 13:00 ויסתיים בעין - הוד
באירוע יוצג המיזם, ברכות, מסע רגלי לעין הוד, נטיעות, מופע אמנותי וכיבוד קל.


לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע .
קהלת פרק ג א-כ

לאחר השרפה בכרמל צפויה בשנים הקרובות התחדשות של היער, ובעיקר נביטה מסיבית של אורנים, בשל הצימוח המהיר של האורנים עשויה נביטה זו להשתלט על השטח בצימוח צפוף, שימנע השתקמות של מיני צמחים אחרים ויגביר סכנה של שרפות עתידיות.
תושבי ימין אורד, ניר עציון, עין הוד ועוד קבוצות עובדים ממפעלים מקומיים וארגונים ארציים, מבקשים לקדם יוזמת לקיחת אחריות לשיקום והתחדשות יער הכרמל בממשק יערני המגן מפני שרפות עתידיות ותורם לפיתוח מגוון נופי ואקולוגי עשיר יותר.

היוזמה תתבצע ע"י שיוך של משבצת יער לקבוצות שונות, כשכל קבוצה תלווה את המשבצת שלה לאורך מספר שנים. הליווי יכלול דילול של צמחים לא רצויים כגון אורנים ועשבים ובמקביל זריעה, שתילה וטיפוח נביטות עצים רחבי עלים האופיניים למקום, כגון אלון, אלה חרוב וכו...

יער קהילתי
כפי שמפורט במסמך קק"ל :
"השתתפות עם הקהילה המקומית בממשק היער נעשית לאורך כל הדרך, יחד קובעים את חזון היער, יחד מתכננים , מפתחים ומתחזקים ויחד עורכים פעילויות ביער. מעורבות הקהילה נועדה לקרב את האדם לערכי היער והטבע, ליצור את תחושת השייכות של כל תושב ותושב ליער שלו ואת מחויבותו לשמירה על ערכיו.

כל חלקת יער הסמוכה ליישוב היא מועמדת טבעית לתואר "יער קהילתי" אלא שתנאי הכרחי זה אינו מספיק כדי להיות ראוי לתואר. יש להשתית את הפעילות ביער על העקרונות האלה: שימור וטיפוח שטח היער הקהילתי וערכי הטבע והמורשת שבו, נגישות חופשית לתושבים לכל חלקי היער ושימוש בו ובמתקניו ללא תשלום, ניהול חיי היער תוך שותפות ומחויבות הדדית בין ק"קל, הרשות המקומית והקהילה המקומית

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count