כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

אוגוסט 01, 2010

הציונות הדתית

חזון הציונות הדתית
הציונות הדתית, שאותה נציג באמצעות הוגה הדעות הגדול, הרב אברהם יצחק קוק. הרב קוק הנו ללא ספק המעניין, המקורי והמעמיק בהוגי הדעות של הציונות. אמנם, נעשה עמו עוול אם נתאר אותו רק כהוגה דעות ציוני מאחר שהיה הרבה למעלה מזה אך, למרות זאת, נסתפק בתואר זה לצורך ענייננו. בשונה מאחד העם ומהציונים הסוציאליסטים היתה השקפת עולמו נטועה עמוק במערכת היחסים הנשגבת המבוססת על הברית שבין העם לקב"ה.

הרב קוק היה "משיחיסט" ובעל דעה ברורה מאוד באשר לגאולת העם היהודי בארץ ישראל, גאולה שסבר כי היא חלק מתוכנית אלוהית – לא רק עבור היהודים אלא עבור העולם כולו. הוא סבר כי לא תהיה גאולה לעם היהודי מבלי שתבוא גאולה לעולם כולו, ולהפך - גאולת העולם תלויה בגאולת היהודים. לרב קוק היה ברור כי גאולה כזאת תוכל להתרחש רק במסגרת מדינה יהודית. העם היהודי זקוק למדינה משלו. רק במדינתם יוכלו היהודים לשוב אל דרך החיים הנשגבת והלאומית שהקב"ה ציווה עליהם. תפארתו האמיתית של הקב"ה לא תוכל לבוא לידי ביטוי כשהיא מסוגרת בד' אמותיהם של ישיבות ובתי כנסת בגולה ומוגבלת לעולם הרוח. עליה להתרחב ולשרור בכל ממדי החיים הלאומיים.
מתוך כתבה : תולדות הציונות

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count