כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

פברואר 12, 2009

חיים חפר דן בן אמוץ


ימי כסית העליזים
חיים חפר חבר כפר אמני עין הוד עם דן בן אמוץ ז"ל גם הוא חבר עין הוד לשעבר, שניהם היו חברים טובים של מוכתר כפר אמני עין הוד  איצ'ה ממבושבשנות החמישים ערכו חיים חפר ו דן בן אמוץ את ילקוט הכזבים.  בשנת 1983  זכה חיים חפר בפרס ישראל לזמר העיברי

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count