כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

ינואר 30, 2009

חנוך בן ירד המכונה מטטרון

סיפורים
חנוך בן ירד המכונה מטטרון היודע את הלא נודע
חנוך התהלך עם האלוהים  בראשית ה כב כד

הוא הראשון מבני האדם אשר נולדו בארץ אשר למד כתיבה ומדע וחכמה ויכתוב את אותות השמים בסדר חודשיהם בספר למען ידעו בני האדם את זמן השנים לסדרם לחודשיהם
הוא החל לכתוב עדות ויעד לבני האדם בתולדות הארץ ושבועות היובלים אמר ויגד את ימי השנים ויסדר את החודשים ויאמר את השבתות השנה כפי שהגדנוהו
וירא את אשר היה ואת אשר יהיה בחזות לילה בחלום את אשר יהיה לבני אדם בדורותם עד יום הדין, הכל ראה וידע ויכתבנו לעדות וישימהו לעדות בארץ על כל בני האדם לדורותם
ספר היובלים ד


אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count