כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

דצמבר 20, 2008

בעקבות שבתאי צבי

"ומה לכל זה עם השבתאים?" הקשה ר' מרדכי.

 "זוכר אני כל תורה זו שביררת אז, על כל ניצוצות של אש שהיא מתפוצצת אליהם ומחיה בהם את הנפש. אך מה קשר השבתאים לזה?"

"ראה נא", אמר ר' יהונתן. "כדרך שדור המבול הרשיעו על ידי ידיעת סוד זה, וכנזכר בספר הבהיר, כך בכל דור יכולים לטעות בדבר. שמשעה שנתעלה אדם לבחינת עץ החיים ורואה שאין עוד מלבדו, יכול הוא חלילה להרוס אל ה' ולהרס מוסרי הדת. ואף זו מנפלאות תמים דעים, שנתן מקום גם להרסנות זו, שמשתלשלת ויורדת מהאור שאין בו מחשבה הנעלה יותר מאור שיש בו מחשבה, ושרשה רם ונישא מאוד לאין חקר.

"אלא שכאן גדול כח הבנין מכח ההרס, ועל כן נצטוינו בשמירת התורה והמצוות דווקא. זכה אדם, הרי הוא שולט בעצמו גם בעת מסירות נפשו, ואינו מפקיר עצמו לאותו אור שאין בו מחשבה. וזה חלקי בכל עמלי כל השנים, לידבק באור שיש בו מחשבה, ולהרבות גם בפלפול הלכה

ר' יהונתן אייבשיץ

קישור לכתבה

following shabtai zvi
אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count