כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

אוקטובר 22, 2008

קנאה תאוה כבוד

רבי אליעזר הקפר אומר

הקנאה והתאוה והכבוד

מוציאין את האדם מן העולם

אבות פרק ד משניה כג

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

המחלוקת הנוראה של קורח, שגרמה להצתת אש של מחלוקת כל כך קשה בישראל, הפכה לשם דבר: "מחלוקת שאינה לשם שמים – זו מחלוקת קורח וכל עדתו" (אבות ה,יז).
מה הייתה הסיבה למחלוקת זו? מה היו מניעיה האמיתיים? מביא רש"י את דברי חז"ל: "ומה ראה קורח לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור. אמר קורח: אחי אבא – ארבעה היו... עמרם הבכור – נטלו שני בניו גדולה: אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השניה? לא אני, שאני בן יצהר, שהוא שני לעמרם? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם! הריני חולק ומבטל את דבריו".
אם כן, ביסודה של המחלוקת עמדה קנאה פשוטה, שנתקנא קורח באליצפן בן דודו עוזיאל, על שמינהו משה רבנו לגדולה במקום אותו עצמו.

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count