כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

מרץ 13, 2008

איגרת משתה המלכים" מוזיאון ינקו דאדא"

איגרת משתה המלכים

בחודש הראשון הוא חודש ניסן עת הניצנים נראו בארץ, יאספו ויעלו לרגל אמנים אשר

מלאכתם מלאכת מחשבת למקום אשר נבחר על ידי האורים ותומים, להיכל ינקו דאדא בכפר אמני עין הוד.

שבעה ימים שלמים יסוב המון עולי הרגל סביב ההיכל מלווים בנבל תוף וחליל ובאמתחתם תרומה, מינחה ומעשר להיכל הקודש.

ביום הראשון לחודש ניסן יעלו הרואים בכוכבים על פסגות הרי הכרמל, יתקעו בשופר גדול לבשר מועד טכס הפולחן לקראת ראש השנה למלכים.

שישה ימים יטהרו האמנים את המקום מכל שיקוץ, טומאה וטרפה וביום השביעי קודש הוא שבת גדול משתה מלכים כיד המלך.

על הבמה יופיעו אמני פרפורמנס, ישאו קולם בשיר ובחרוז, בדברי הבל מלווים בדברים של טעם.

ובהיכל, יישבו מסובין תרי עשר נאמני דאדא קוראים באיגרת שנכתבה לאור הלבנה בסיביר על ידי בבושקה דאדושקה ונמסרה בידי שלושת השליחים מ רוסיה הלבנה.

וביום ההוא ביום השישי לקראת שבת גדול יוקרב זבח טלה למלך אשר העם חפץ ביוקרו. הנאספים בהיכל יאכלו את שארית זבח הטלה ולא יותירו דבר.

אמני עין הוד ואמנים מכל קצוות תבל מוזמנים להביא מביכורי יצירתם, להטיב את לבם בצלי הזבח, לשתות יין סמדר לשכרה, לרקוד ולעלוז סביב מזבח קרבן המנחה.

התרומה והמנחה והמעשר יוענקו לנותני החסות על נדיבות ליבם.

נאמני ההיכל

שנת תרפפ"ו

אין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count