כפר אמני עין הוד Ein Hod Artists' Village

כפר אמנים עין הוד

ינואר 25, 2008

מייסדי כפר אמני עין הוד

מייסדי כפר אמני עין הוד

מרסל ינקו , איצ'ה ממבוש , אביבה מרגלית , משה מוקדי , דן בן אמוץ , חיים חפר , מיכאל קון , גרשון דוידוביץ , ז'אן דוד , צילה ניימן , אלזה שרף , דב פייגין , יוחנן סימון , מליטה שיפר , יוסי מנדלה , ג'ניה ברגר , יהודה גבאי , אריה נבון , מיכאל גרוס , אורה להב שאלתיאל , פר"ופ יוסף שאלתיאל .

ישעיהו הילל ,מאיר דהאן, [מאיר דהן ], עובדיה אלקרא , יהודה ולרשטיינר.

שולה טל , עמוס טל , צבי פרידלנד, נורמן לואיס , מרגרט לואיס , גרטרוד קראוס , ציפורה רובינס .

בצלאל שץ , זהרה שץ , יעקב אגמון , גילה אלמגור, רובינשטיין ישראל , גרוסברד יהושוע , שושנה פורטנוב ,

דב פורטנוב , קליר יניב , שושנה היימן , ט צ'רני כרמי , רודי להמן , הדוויג גרוסמן , פטר פטר ,

בן ציון מגל , חיה מגל , גדליה בן צבי , רחל בן צבי , חנה יוניצ'מן , מישה אשרוב .

יעל טאוב , ברברה סובקביץ , שרה ליאור, צגית צביה נטר, אלה רעיוני , שמואל רעיוני , סימה סלונים ,

שמואל שלזינגר, אד סרנוף , רות אריון , חנה דורון , אורסולה מלבין , ד"ר מישה ולושה זייבלד .

צילומים

קטעי עיתונותאין תגובות:

Babushka babaluba kriva palanka macedonia

google-analytics

s


View My Stats

f

free counters

counter

count